Nadeelcompensatie

Heeft u schade door een besluit of werkzaamheden van de gemeente? Bijvoorbeeld door het vaststellen van een omgevingsplan, het verlenen van een vergunning of doordat de gemeente tijdelijk een weg afsluit? Mogelijk kunt u nadeelcompensatie krijgen. Dit is een vergoeding voor de schade die u lijdt.

Let op: Is de schade ontstaan voor 1 januari 2024? Dan is er nog sprake van planschade en geldt de oude procedure voor planschade. Is de schade veroorzaakt na 1 januari 2024, dan valt deze onder nadeelcompensatie.

De gemeente neemt beslissingen die nuttig en noodzakelijk zijn voor maatschappij en de gemeente. Deze maatregelen kunnen helaas ook negatieve effecten hebben voor inwoners of bedrijven. Wanneer u negatief wordt geraakt door zo’n maatregel kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

U kunt recht op nadeelcompensatie hebben als u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent zelf de persoon die de schade lijdt.
 • De schade is ontstaan door een besluit na 1-1-2024.
 • De schade komt door het uitvoeren van een overheidsbevoegdheid of -taak.
 • U kon de schade niet zien aankomen en u kon er niets aan doen.
 • De schade is niet al op andere manier vergoed.
 • U kon de schade niet verminderen.
 • De schade is voor u erger dan voor anderen.
 • De schade is meer dan normaal.
 • Het recht op vergoeding is niet verjaard. Hiervoor geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. Wanneer deze termijn begint te lopen, kan verschillen per situatie.

Voordat de gemeente een beslissing neemt op uw aanvraag wint de gemeente advies in bij een bureau dat gespecialiseerd is in nadeelcompensatie.

Heeft de gemeente onzorgvuldig gehandeld?

Nadeelcompensatie krijgt u niet voor schade die u lijdt, omdat u vindt dat de gemeente onzorgvuldig heeft gehandeld. Heeft u bijvoorbeeld schade aan uw auto door een gat in de weg of een gevallen tak? Dan kunt u geen nadeelcompensatie krijgen. Wel kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor onrechtmatig handelen.

Het aanvragen van nadeelcompensatie kost € 300. U krijgt dit bedrag terug wanneer de gemeente besluit dat u recht heeft op nadeelcompensatie. Heeft u geen recht op nadeelcompensatie? Dan ontvangt u de € 300 euro niet terug.

 • DigiD of eHerkenning
 • In het geval van gematigde: Een machtiging
 • Bij vermogenschade: Een notariële akte

Vul het formulier Aanvraag nadeelcompensatie in. U krijgt van ons het verzoek om € 300 te betalen voor de aanvraag. Zorg dat u op tijd betaalt. Dan kunnen wij uw aanvraag op tijd behandelen.

De werkwijze en procedure kunt u vinden in de Verordening nadeelcompensatie gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024.