Met Energie aan de Slag!

Steeds meer mensen willen meedenken en meedoen met de energietransitie. Zodat we steeds minder fossiele brandstof – zoals gas en olie – gebruiken en juist meer duurzame, schone energie – zoals zon, wind en water. Ook Pijnacker-Nootdorp zet zich in om in 2050 helemaal energieneutraal te zijn. In het Energietransitieplan geven wij onze visie op deze overstap en maken we het tijdspad inzichtelijk. 

Meer informatie

Het platform Met Energie aan de Slag helpt inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bij duurzame initiatieven. Om samenwerking met elkaar mogelijk te maken en kennis te delen en zo grote en kleine stappen te zetten. U vindt er alle initiatieven rond duurzaamheid in Pijnacker-Nootdorp. Van bodemenergie tot de inrichting van klimaatbestendige woonwijken.

man op dak werkt aan zonnepanelen