Lintenvisie Pijnacker-Nootdorp

De cultuurhistorisch waardevolle linten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn sterke identiteit dragers. Voorbeelden van linten zijn de Noord- en Zuideindseweg in Delfgauw, de Westlaan in Pijnacker en de Nieuwkoopseweg die loopt van Nootdorp naar Pijnacker. Ze zijn niet alleen belangrijk als lint op zichzelf, maar ze dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit én identiteit van de gemeente.  

De identiteit van de linten willen we behouden, ook bij nieuwe ontwikkelingen. Deze Lintenvisie is opgesteld om richtlijnen vooraf te geven en beperkt kaders te stellen, maar vooral om inspiratie bij de planuitwerking te bieden. 

De  lintenvisie is bruikbaar op drie manieren:   

  • als uitnodiging en handreiking voor initiatiefnemers bij hun planvorming;  
  • als hulpmiddel voor de gemeente bij de toetsing van vergunningsaanvragen;  
  • als input voor visieverkenningen en omgevingsplannen.