Incidentele festiviteit melden

Voor de online melding hebt u uw eHerkenningsmiddel nodig. Melden moet uiterlijk 7 werkdagen voordat de activiteit plaatsvindt. Er zijn geen kosten aan verbonden. U moet de omwonenden tijdig op hoogte stellen van uw festiviteit.

Incidentele festiviteiten

Hebt u leiding over een bedrijf of sportvereniging? Dan mag u maximaal 12 keer per jaar een festiviteit organiseren waarbij de geluidsnormen overschreden worden. Hierbij mag u maximaal 80 dB(C) of 65 dB(A) geluid maken. Ernstige overlast moet u altijd voorkomen. Het overschrijden van de geluidsnormen mag op doordeweekse dagen tot 23.00 uur. In het weekend of op feestdagen tot 01.00 uur.

  • een incidentele festiviteit meldt u uiterlijk 7 werkdagen voordat de festiviteit plaatsvindt;
  • de geluidsnorm betreft maximaal 80 dB(C) of 65 dB(A);
  • de overschrijding van de geluidsnormen mag door de weeks tot 23.00 uur en in het weekend of op feestdagen tot 01.00 uur duren;
  • ernstige overlast voor de omgeving moet u altijd voorkomen.
  • Omwonenden moeten 3 werkdagen voorafgaand aan de festiviteiten schriftelijk op de hoogte worden gebracht.