Inmeten gebouwen en openbare ruimte

Voor actuele informatie voor inwoners en ondernemers moet de gemeente beschikken over de juiste gegevens over gebouwen en openbare terreinen in Pijnacker-Nootdorp.

Daarom moeten nieuwe panden zoals woningen, bedrijfsgebouwen en schuurtjes, maar ook inritten naar woningen, groenvoorzieningen en lantaarnpalen worden ingemeten. In onze gemeente voert de firma Anker Landmeetkunde die werkzaamheden uit.

Uw medewerking is zeer gewenst om die registraties bij te houden en daarmee de kwaliteit te waarborgen.

Wat u ervan merkt

Het kan zijn dat de landmeter metingen op of vanaf uw perceel moet verrichten om de wettelijke taak van de gemeente goed uit te kunnen voeren. Dit gebeurt mét of zonder afspraak.

  • Een landmeter komt bij u aan de deur en vertelt de reden van de meting.
  • De landmeter hoeft nooit binnen te zijn.
  • Aan hem of haar mag u altijd om een legitimatiebewijs vragen.
  • Als het tijdstip niet schikt, dan kunt u een nieuwe afspraak maken.

De gemeente verzamelt gegevens op grond van twee wetten van de Rijksoverheid. Dit zijn de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Die laatste geeft de hele openbare ruimte weer.

Om deze basisregistraties op orde te houden, moeten wijzigingen worden ingemeten. Bijvoorbeeld bij nieuwe panden en terreinen/objecten als inritten naar woningen, groenvoorzieningen en lantaarnpalen.

De Wet BAG en de Wet BGT vereisen dat alle bouwwerken in Nederland worden ingemeten en vastgelegd. De BAG is een register met gegevens over gebouwen en adressen. De BGT is een basiskaart waarop bijvoorbeeld gebouwen, wegen, water en groen staan. De gemeente gebruikt de BGT als ondergrond voor bestemmingsplannen en voor het beheer van de openbare ruimte.

De gemeente geeft geen grenzen aan tussen percelen voor particulieren. Ook gemeentelijke grenzen die niet wijzigen, zet de gemeente niet uit. Als u wilt weten waar uw erfgrenzen liggen, kunt u het beste direct contact opnemen met het Kadaster.