Huisvestingsverordening

De huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om te sturen op de verdeling van schaarse huurwoningen. 

De gemeente heeft een aantal instrumenten opgenomen in de huisvestingsverordening. Denk hierbij aan regels rondom  het toekennen van lokale voorrang en urgenties. Ook zijn er regels opgenomen rondom het behoud en de samenstelling van de voorraad woonruimte.