Raadsakkoord op hoofdlijnen 2022 - 2026

De fracties in de gemeenteraad hebben samen afgesproken wat de gemeentelijke plannen zijn voor de komende vier jaar. Die plannen staan in het Raadsakkoord op hoofdlijnen 2022 – 2026.

Het akkoord heeft als titel ‘Bouwen aan de toekomst’. Het akkoord 2022-2026 is tot stand gekomen met medewerking van acht van de negen fracties in de gemeenteraad. Wij van Eerlijk Alternatief, D66, VVD, Progressief Pijnacker-Nootdorp, CDA, TROTS, PvdD en CU/SGP benoemen in dit akkoord de kernvraagstukken waarvoor Pijnacker-Nootdorp op dit moment staat, geven de richting aan waarin de oplossingen gezocht moeten worden en beschrijven hoe voor de gekozen aanpak draagvlak zal worden bevorderd in de samenleving.