Het Nieuwe Inzamelen

Pijnacker-Nootdorp gaat voor een duurzaam afvalbeleid. Doel is meer afval scheiden, zodat we minder restafval over houden. Daarom voeren we het Nieuwe Inzamelen in. In 2020 gaan we over op het Nieuwe Inzamelen.

De locaties van alle wijkcontainers die in gebruik zijn staan op www.avalex.nl. Als je je postcode invult, zie je een plattegrond met afvalcontainers voor alle soorten afval in de buurt.

Informatie over locaties voor nieuwe wijkcontainers die voor het Nieuwe Inzamelen worden geplaatst vind je in de online viewer.
Als je de legenda aanklikt, zie je de verschillende kleuren uitgelegd. Op de locaties kun je klikken, je krijgt dan een uitklapscherm te zien. Als er meerder containers staan dan kun je in de blauwe balk op het pijltje klikken naar de volgende container.

Wil je weten op welke locaties er de komende tijd wijkcontainers worden geplaatst, gewijzigd of onderhouden? Kijk op de website van Avalex.

Met het Nieuwe inzamelen willen we beter afval scheiden en minder restafval overhouden. De reden hiervoor is dat alles wat in het restafval zit wordt verbrand.  Ook al het herbruikbare afval. Dat is natuurlijk zonde, want afval verbranden kost geld en we moeten er ook nog eens veel belasting voor betalen aan het Rijk. Gescheiden afval, zoals PMD en papier, levert geld op en het bespaart op de verbrandingskosten.

Als we het Nieuwe Inzamelen in heel Pijnacker-Nootdorp invoeren, dan kunnen we het restafval verminderen van 190 kilo tot 100 kilo per inwoner per jaar.

Met het Nieuwe Inzamelen maken we afval scheiden zo eenvoudig mogelijk. Hoe het Nieuwe Inzamelen er voor u uitziet, hangt af van de manier waarop uw afval nu wordt ingezameld: 

 • Woningen met kliko’s aan huis
  • De kliko die u nu gebruikt voor restafval wordt voor PMD, dus verpakkingen van plastic, metaal en drinkpakken.
  • De kliko voor GFT en papier blijven zoals u ze nu al heeft.
  • Restafval brengt u straks weg naar een container in de buurt.
 • Wijken met ondergrondse verzamelcontainers
  Het enige dat verandert is de verdeling van de afvalsoorten over de containers in de wijk. Zo hoeft u niet te ver te lopen met al uw verschillende soorten gescheiden afval.
 • Appartementen of flats
  Per locatie bekijken we wat de handigste manier is om afval gescheiden in te zamelen. 
 • Buitengebied
  In het buitengebied en bij woningen die erg verspreid liggen, zamelen we alle soorten gescheiden afval én het restafval in met vier containers aan huis. 

Met het Nieuwe Inzamelen is gekozen voor het makkelijker maken van het scheiden van verschillende soorten afval dichtbij huis, waardoor we minder restafval over houden.

Nascheiding (door een installatie) en bronscheiding (thuis) hebben voor- en nadelen. Het belangrijkste om te weten is dat nascheiding alleen mogelijk is voor PMD uit restafval. Het is nog niet mogelijk om GFT, oud papier, glas en textiel uit restafval te halen. Deze gescheiden afvalsoorten worden dan teveel verontreinigd door het andere afval. GFT, oud papier, glas en textiel zijn voorlopig nog alleen herbruikbaar als je ze aan huis scheidt.

Er zijn wel een aantal gemeenten die kiezen voor nascheiden van PMD. Dit zijn vaak gemeenten met veel hoogbouw en weinig openbare ruimte voor containerlocaties. We houden de ontwikkelingen op het gebied van nascheiding in de gaten.

Voordat we het Nieuwe Inzamelen kunnen beginnen, komen er in elke wijk nieuwe afvalcontainers bij. Zo hebben we voldoende containers voor alle soorten gescheiden afval.

Na twee inspraakrondes zijn er al ruim 80 locaties vastgesteld. Voor een paar locaties moet het college nog een beslissing nemen. Daarna zijn er ook nog een aantal bijzondere locaties waarvoor we met bewoners een geschikte oplossing zoeken.

Welke locaties zijn vastgesteld en welke nog niet?

Bekijk het hier op de online viewer.
Als u de legenda aanklikt, ziet u de verschillende kleuren uitgelegd. Op de locaties kunt u klikken, je krijgt dan een uitklapscherm te zien. Als er meerder containers staan dan kunt u in de blauwe balk op het pijltje klikken naar de volgende container.

Bijzondere locaties

Een aantal locaties is nog niet vastgesteld. De gemeente gaat deze apart behandelen. Per locatie doen we dat op een passende manier en in gesprek met bewoners. Het gaat om locaties in de wijken:

 • Oud Delfgauw – vijf geplande locaties ten oosten van de Noord- en Zuideindseweg
 • Achter het Raadhuis en Vrouwtjeslant – twintig geplande locaties
 • ‘s Gravenhout – vier geplande locaties
 • Koningshof – twee geplande locaties
 • Keijzershof – één geplande locatie
 • Pijnacker-Noord – één geplande locatie
 • De Venen Oost – twee geplande locaties

Afgelopen jaar zijn de wijken Koningshof, Keijzershof, Tolhek, Pijnacker-Centrum Dorp en De Venen over gegaan op de nieuwe manier van afval inzamelen. De wijken Emerald en Klapwijk gingen al eerder over op dit systeem. die als eersten over gingen op dit systeem. Dit jaar zijn de wijken Nootdorp Centrum-West en Pijnacker-Noord hieraan toegevoegd. Ook zijn de laatste PMD-containers uitgezet in het buitengebied. De planning is dat het Nieuwe Inzamelen medio 2021 in de hele gemeente is ingevoerd.

Waar zijn we nu mee bezig?

 • Ackerswoude, Nieuweveen en ’s Gravenhout-Hof
  Onlangs zijn werkzaamheden gestart in deze wijken. In Ackerswoude wordt de grijze kliko aan huis vervangen door een kliko voor PMD en plaatsen we ondergrondse containers voor restafval. Inwoners van Nieuweveen en ’s-Gravenhout-Hof zamelen hun afval nu en straks in via ondergrondse containers. De afvalsoorten per containers worden herverdeeld en natuurlijk worden aan aantal containers bestemd voor PMD.
 • Achter het Raadhuis/Vrouwtjeslant, Delfgauw en losse locaties
  In een aantal wijken moeten er nog locaties voor ondergrondse containers vastgesteld worden. Het gaat om locaties in de wijken: Achter het Raadhuis/Vrouwtjeslant, Oud Delfgauw (het gebied ten zuiden van de Delftsestraatweg) en De Venen Oost. We streven ernaar de locaties voor ondergrondse containers in deze wijken dit voorjaar vast te stellen en te realiseren.
 • ’s Gravenhout-Bos
  In de wijk ’s Gravenhout-Bos lag een wens voor de inzamelen van alle afval met containers aan huis. Per enquête is gevraagd naar de wens van bewoners. De antwoorden zijn inmiddels binnen en de resultaat hiervan maken we binnenkort bekend aan de bewoners.
 • Maatwerk bij appartementen
  Bij verschillende appartementenlocaties kijkt Avalex de komende periode naar de meest passende oplossing voor het inzamelen van alle soorten afval in en bij het gebouw. De bewoners worden hierover apart geïnformeerd.