Zie ook

Handhaving en controle

Handhavingsmedewerkers controleren de naleving van de regels voor bedrijven en voor inwonersDie regels gelden voor milieu, ruimtelijke ordening, veiligheid en openbare orde. Dit is om de gemeente leefbaar en veilig te houden.  

De regels staan bijvoorbeeld in de Algemene Plaatselijke Verordening en in Omgevingsvergunningen. Om te controleren of bedrijven voldoen aan de milieuregels worden milieucontroles uitgevoerd. 

Het cluster Handhaving behandelt ook de klachten over deze onderwerpen. Na een klacht wordt gekeken of illegaal is gehandeld, of dat normen zijn overschreden. Aan de hand van de uitkomsten bekijkde gemeente of zij moet handhaven. 

Het team Handhaving is gevestigd aan het Oranjeplein 1 in Pijnacker en is bereikbaar op elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 14 015. Wilt u langskomen? Maak dan van tevoren een afspraak. Dan weet u zeker dat er iemand aanwezig is die u verder kan helpen.