Groenstroken en restgronden aankopen

Het college heeft in mei 2022 besloten, in afwachting van het ‘Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen’, van 1 juni 2022 tot en met 30 september 2023 geen snippergroen te verkopen.

Verzoeken tot aankoop van snippergroen worden gedurende die periode ook niet in behandeling genomen.