Groenstroken en restgronden aankopen

Ligt uw perceel naast een openbare groenstrook? Dan heeft u de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden de strook aan te kopen van de gemeente en aan uw eigen grond toe te voegen.

Wij toetsen uw aanvraag aan de criteria uit het snippergroenbeleid. De prijs vindt u in de nota grondprijzen.

Bent u ge√Įnteresseerd? Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen (per post of per e-mail). Stuur uw verzoek naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp Afdeling Ontwikkeling, cluster Grondzaken Inzake: Snippergroen Postbus 1 2640 AA Pijnacker of naar: info@pijnacker-nootdorp.nl¬†onder vermelding van ‘Snippergroen’. Vermeld in uw verzoek om welk perceel het gaat. Voeg eventueel een kaartje of foto toe. Vermeld duidelijk uw adres en persoonsgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres). De behandeling van de aanvraag neemt maximaal acht weken in beslag.