Groenstroken en restgronden aankopen

Het college heeft in mei 2022 besloten, in afwachting van het ‘Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen’, van 1 juni 2022 tot en met 30 september 2023 geen snippergroen te verkopen.

Verzoeken tot aankoop van snippergroen worden gedurende die periode ook niet in behandeling genomen.

Wij toetsen uw aanvraag aan de criteria uit het snippergroenbeleid. De prijs vindt u in de nota grondprijzen.

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen (per post of per e-mail). Stuur uw verzoek naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp Afdeling Ontwikkeling, cluster Grondzaken Inzake: Snippergroen Postbus 1 2640 AA Pijnacker of naar: info@pijnacker-nootdorp.nl onder vermelding van ‘Snippergroen’. Vermeld in uw verzoek om welk perceel het gaat. Voeg eventueel een kaartje of foto toe. Vermeld duidelijk uw adres en persoonsgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres). De behandeling van de aanvraag neemt maximaal acht weken in beslag.