Groenstroken en restgronden aankopen

Geen verkoop snippergroen

De gemeenteraad besloot op 28 maart 2024 de ‘Notitie over mogelijkheden voor de uitgifte openbaar (snipper)groen ofwel de notitie Snippergroenbeleid’ van 23 december 2004 in te trekken. Dit betekent dat verzoeken om snippergroen te kopen daardoor niet meer in behandeling worden genomen.

De formele, juridisch geldende publicatie staat op overheid.nl.