Emigratie doorgeven

Vertrekt u binnen een jaar voor een periode langer dan 8 maanden naar het buitenland? Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland gaat wonen, of omdat u meer dan 8 maanden gaat reizen? Dan moet u dit vóór uw vertrek melden bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Blijven er één of meerdere personen achter op het adres of wilt u een uitschrijfbewijs? Dan kan uitschrijven alleen persoonlijk op afspraak. Maak hiervoor digitaal een afspraak of bel naar 14 015.

Vertrekken alle personen die op uw adres ingeschreven staan? Dan kunt u uw verhuizing ook gemakkelijk en snel digitaal doorgeven. Vul hiervoor het digitale formulier in.

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is voor zichzelf
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Ouders, voogden of verzorgers voor inwonende kinderen vanaf 16 jaar. Ze moeten wel op hetzelfde adres wonen
 • Curatoren voor mensen die onder curatele zijn gesteld
 • Meerderjarige kinderen voor hun ouder(s). Ze moeten wel op hetzelfde adres wonen
 • Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
 • Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde woonadres hebben
 • Iedere meerderjarige van 18 jaar en ouder die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager
 • Een geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • De emigratiedatum kan niet in het verleden liggen. Bent u al geëmigreerd, kies dan de datum van vandaag
 • Als u emigreert naar onder andere Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba heeft u van de gemeente een (gratis) bewijs van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) nodig. Het bewijs van uitschrijving kunt u alleen bij de gemeente krijgen op de dag van uitschrijving. Heeft u het later nog nodig dan kunt u dit opvragen bij een RNI-gemeente
 • Bij verhuizing naar of vanuit het buitenland kan de douane u om een in- of uitklaringsbewijs voor de inboedel vragen. Voor dit bewijs heeft u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen nodig.

De gemeente kan alleen een bewijs van uitschrijving geven, op het moment dat zij de emigratie verwerken. Maak daarom een afspraak aan de publieksbalie van het gemeentekantoor om persoonlijk uw emigratie door te geven. De medewerker geeft u na het verwerken van uw emigratie het uitschrijfbewijs mee. Let op dat u wel dan per die datum uitgeschreven bent. Bent u al uitgeschreven? Dan kan de gemeente geen bewijs van uitschrijving meer verstrekken. Neem in dit geval contact op met de Registratie Niet-Ingezetene (RNI). Zij kunnen u een bewijs van uitschrijving geven.