Discriminatie en gelijke behandeling

In Pijnacker-Nootdorp is geen plaats voor discriminatie. We vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente mee kan doen. Iedere inwoner verdient een gelijke behandeling en gelijke kansen. Dat noemen we ook wel inclusie. Het maakt niet uit wat iemands leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, opleidingsniveau, seksuele voorkeur of beperking is. Samen met onze maatschappelijke partnerorganisaties werken we aan bewustwording en bevorderen we gelijke kansen voor iedereen. Het gaat erom dat mensen elkaar respecteren en waarderen om wie ze zijn en dat iedereen zichzelf kan zijn zonder angst voor discriminatie of uitsluiting.

Ervaart u discriminatie, ongelijke behandeling of ziet u dat iemand anders dit overkomt? Dat kan heel ingrijpend zijn. Gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt het belangrijk en is bij de wet verplicht om ervoor te zorgen dat u de mogelijkheid heeft om deze discriminatie-ervaring te melden. Dat kan gratis en vertrouwelijk bij Discriminatie.nl regio Haaglanden en Hollands Midden. Dit discriminatiebureau wordt verzorgd door Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb). Dit is een onafhankelijke organisatie. Medewerkers luisteren naar uw verhaal, geven informatie en advies en bieden ondersteuning bij mogelijke vervolgstappen.

Discriminatie is het ongelijk behandelen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Bijvoorbeeld als mensen worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst, uitgescholden vanwege hun seksuele voorkeur of niet worden binnengelaten in een discotheek vanwege hun huidskleur.

Discriminatie kunt u melden bij het discriminatiebureau van uw regio. De gemeente Pijnacker-Nootdorp valt onder regio Haaglanden en Hollands Midden. Woont u in deze regio?

Daarnaast kunt u direct aangifte doen bij de politie. Kijk hiervoor op de website van de politie en:

  • Bel hiervoor naar 0900-8844.
  • Of meld de discriminatie bij het politiebureau.

Voor online discriminatie kunt u een melding doen bij het Meldpunt Internet Discriminatie.

Melden = grenzen stellen

Discriminatie is in Nederland niet toegestaan. Door te melden geeft u aan dat discriminatie niet mag en kunnen maatregelen genomen worden om te zorgen dat het niet meer voorkomt.

Melden = zorgen dat iemand anders geen slachtoffer wordt

Discriminatie komt vaak door angst en onwetendheid. Door melding te maken wordt het probleem belicht en kan er verder gewerkt worden aan bewustwording en acceptatie. Op deze manier kan discriminatie in de toekomst worden voorkomen.

Melden = bijdragen aan een inclusieve samenleving

Uw melding geeft informatie over hoe vaak discriminatie voorkomt. De overheid heeft deze informatie nodig om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Zo kunnen we samen het verschil maken.

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met Stichting Inclusie & discriminatiebestrijding via telefoonnummer 070-302 86 86, e-mail: info@stichtingidb.nl of kijk op de website www.stichtingidb.nl.