Discriminatie en gelijke behandeling

In Pijnacker-Nootdorp is geen plaats voor discriminatie. We vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente mee kan doen. Iedere inwoner verdient een gelijke behandeling en gelijke kansen. Dat noemen we ook wel inclusie. Het maakt niet uit wat iemands leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, opleidingsniveau, seksuele voorkeur of beperking is. Samen met onze maatschappelijke partnerorganisaties werken we aan bewustwording en bevorderen we gelijke kansen voor iedereen. Het gaat erom dat mensen elkaar respecteren en waarderen om wie ze zijn en dat iedereen zichzelf kan zijn zonder angst voor discriminatie of uitsluiting.

Ervaart u discriminatie, ongelijke behandeling of ziet u dat iemand anders dit overkomt? Dat kan heel ingrijpend zijn. Gemeente Pijnacker-Nootdorp vindt het belangrijk en is bij de wet verplicht om ervoor te zorgen dat u de mogelijkheid heeft om deze discriminatie-ervaring te melden. Dat kan gratis en vertrouwelijk bij de antidiscriminatievoorziening Stichting Inclusie & discriminatiebestrijding (iDb). Deze stichting zet zich in voor een open, veilige en inclusieve samenleving. Dat doen ze niet alleen door discriminatie te bestrijden, maar ook door inclusie te stimuleren in regio Haaglanden en Hollands Midden.

Discriminatie is het ongelijk behandelen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken. Bijvoorbeeld als mensen worden afgewezen voor een baan vanwege hun afkomst, uitgescholden vanwege hun seksuele voorkeur of niet worden binnengelaten in een discotheek vanwege hun huidskleur.

U kunt Stichting iDb bereiken door gratis te bellen naar 0800-3218686, van maandag tot vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur. U kunt altijd mailen naar klachten@stichtingidb.nl of het klachtformulier invullen op de website van Stichting iDb. Ook kunt u chatten met het klachtbehandeling team via Facebook en Instagram op donderdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Stichting iDb registreert uw melding en toetst uw ervaring aan de wetgeving. Zij bieden een luisterend oor en geven aan hoe zij u verder kunnen ondersteunen met o.a. advies, een doorverwijzing, bemiddeling of een aangifte. U kunt ook anoniem melden. In de meeste gevallen wordt uw melding dan alleen geregistreerd.

Daarnaast kunt u direct aangifte doen bij de politie. Kijk hiervoor op de website van de politie en:

  • Bel hiervoor naar 0900-8844.
  • Of meld de discriminatie bij het politiebureau.

Voor online discriminatie kunt u een medling doen bij het Meldpunt Internet Discriminatie.

Melden = grenzen stellen

Discriminatie is in Nederland niet toegestaan. Door te melden geeft u aan dat discriminatie niet mag en kunnen maatregelen genomen worden om te zorgen dat het niet meer voorkomt.

Melden = zorgen dat iemand anders geen slachtoffer wordt

Discriminatie komt vaak door angst en onwetendheid. Door melding te maken wordt het probleem belicht en kan er verder gewerkt worden aan bewustwording en acceptatie. Op deze manier kan discriminatie in de toekomst worden voorkomen.

Melden = bijdragen aan een inclusieve samenleving

Uw melding geeft informatie over hoe vaak discriminatie voorkomt. De overheid heeft deze informatie nodig om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Zo kunnen we samen het verschil maken.

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met Stichting Inclusie & discriminatiebestrijding via telefoonnummer 070-302 86 86, e-mail: info@stichtingidb.nl of kijk op de website www.stichtingidb.nl.