Demonstratie of betoging houden

Wilt u demonstreren of betogen? Dat mag, als u dit van te voren aan de burgemeester meldt. Laat ten minste vier dagen (4 x 24 uur) van te voren schriftelijk weten dat u een betoging of demonstratie wilt houden.

Stuur een e-mail met daarin de reden van de demonstratie of betoging aan info@pijnacker-nootdorp.nl. Of stuur een brief aan de burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker.

Schrijf hierin de volgende informatie op:

  1. Naam en adres van degene die de betoging houdt;
  2. Het doel van de betoging;
  3. De datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;
  4. De plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
  5. Voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;
  6. Maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.