Zie ook

Sloopmelding asbest

Asbest kan zitten in golfplaten, plafondplaten, afvoerbuizen, (golfplaten) daken schoorstenen, tegellijmresten en (oude) vinyl vloerbedekking. Als u asbest verwijdert, zijn er gezondheidsrisico’s. Daarom mag u dit niet zomaar verwijderen. Voor het verwijderen van asbest bestaan speciale regels.

Bij het verwijderen van asbest moet u altijd een sloopmelding doen bij de gemeente. Het verwijderen of afvoeren van asbest zonder sloopmelding is strafbaar.

  • Als u het materiaal zonder beschadiging weg kan halen bijvoorbeeld: geschroefde asbesthoudende golfplaten, losliggende vloertegels en vinyl vloerbedekking;
  • Als het materiaal niet beschadigd, versleten of verweerd is;
  • Als er alleen ‘hechtgebonden asbest’* aanwezig is;
  • Als er maximaal 35m2 asbesthoudend materiaal uit of bij een woning verwijderd wordt;

Let op: Ook bij zelf verwijderen van asbest is vooraf een sloopmelding nodig.

*Hechtgebonden asbest is asbest waar de asbestvezels in het materiaal vast zitten. De vezels kunnen vrijkomen als het product verwerkt of bewerkt wordt, o.a. in asbest golfplaten en panelen. Niet hechtgebonden asbest is verwerkt in o.a. brandwerend isolatiemateriaal, asbestkoord, asbestdoek, pakkingen, en de onderlaag van vloerzeil.

  • Als het in het kader van een bedrijf, praktijk of een beroep is;
  • Als u het asbest bedrijfs- of beroepsmatig weghaalt en niet gecertificeerd bent voor het verwijderen van asbest;
  • Als het asbesthoudend materiaal beschadigd, versleten of verweerd is;
  • Als het asbesthoudend materiaal beschadigd wordt bij het weghalen bijvoorbeeld: gelijmde vloerplaten, asbest dakleien of niet hechtgebonden asbest betreft);
  • Als u geen goedgekeurde sloopmelding van de gemeente heeft.

Als u het asbest niet zelf mag verwijderen dan moet u dit laten doen door een daartoe gecertificeerd bedrijf. Ook in dit geval moet u of de asbestsaneerder een sloopmelding doen. Bij de sloopmelding moet altijd een asbestsaneringsrapport worden overlegd. De gecertificeerde bedrijven kunt u vinden op de site van Stichting Certificatie Asbest.

U moet het voorwerp inpakken in speciale folie of zakken. Dit verpakkingsmateriaal haalt u vooraf op bij de milieustraat. Lees meer op de website van Avalex. Nadat u het asbesthoudend materiaal thuis goed heeft ingepakt kunt u het wegbrengen naar de milieustraat van Avalex.

U mag het materiaal niet los in aanhangers of op auto’s vervoeren. Bij de milieustraat en het vervoeren van het asbest moet u de geaccepteerde sloopmelding kunnen overleggen. Als u zelf het asbest niet vervoert kunt u via de website van Stichting Certificatie Asbest (Ascert) een bedrijf zoeken dat gecertificeerd is om gevaarlijk afval te vervoeren.

Als u asbest vindt in de openbare ruimte meldt u dit in ons Meldpunt Leefomgeving.

Vindt u asbest op uw eigen terrein (bijvoorbeeld in de tuin) dan bent u zelf verantwoordelijk voor het weghalen. Op de website van Stichting Certificatie Asbest (Ascert) vindt u adressen van erkende bedrijven voor asbestinventarisatie en -verwijdering.