Aanpak ondermijning

Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van legale diensten. Bijvoorbeeld door winkels, cafés, woningen of auto’s te gebruiken voor witwassen, drugshandel, illegale prostitutie, wietplantages of het opslaan van wapens. Het gaat meestal om criminaliteit die niet direct zichtbaar is, maar achter gesloten deuren plaatsvindt of onder een dekmantel van een schijnbaar legale organisatie. Dat heet ondermijning.

In alle gevallen gaat het om criminaliteit waarbij de grens tussen de legale bovenwereld en de illegale onderwereld vervaagt. De onderwereld maakt gebruik van diensten van onze samenleving (de bovenwereld). Criminelen oefenen druk uit op de samenleving en maken misbruik van mensen of voorzieningen. De bovenwereld kan hier bewust of onbewust aan meewerken. Bewust kan dit door er bijvoorbeeld geld aan te verdienen of doordat mensen onder druk worden gezet door criminelen. Onbewust kan dit plaatsvinden doordat mensen de werkwijze van criminelen niet kennen of doordat ze niet weten dat ze meewerken aan criminelen praktijken. Dit worden facilitators genoemd.

De gevolgen van ondermijning zijn groot voor de veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Criminele activiteiten gaan vaak gepaard met geweld en een verloedering van de omgeving. Criminelen starten een bedrijf met geld dat ze met criminaliteit (zoals drugshandel) hebben verdient. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie, doordat ze de prijzen lager kunnen houden, dan die van betrouwbare ondernemers. Ondermijning brengt ook veiligheidsrisico’s met zich mee. Bij het telen van hennep is het risico op brand bijvoorbeeld groot. Bij het maken van drugs is er explosiegevaar of het vrijkomen van gevaarlijke gassen. De dumping van drugsafval vervuilt de grond en ons drinkwater. De herstelkosten worden door de gemeente betaald en daardoor ook door de belastingbetaler. Bij zorgfraude worden de meest kwetsbare personen uit de samenleving de dupe. Mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben en fraudeurs gebruiken het geld om er zelf beter van te worden. Hierdoor stijgen de zorgkosten en ook hier krijgt de samenleving de rekening van. We hebben er dus allemaal last van.

Signalen die kunnen duiden op ondermijning worden door de gemeente en de politie in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk opgepakt. Als het nodig is, werken we ook samen met het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de Douane, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en de Financiële Inlichtingen Opsporingsdienst (FIOD). Er wordt als één overheid opgetreden om het de crimineel zo moeilijk mogelijk te maken.

De gemeente richt zich daarbij ook op het voorkomen van ondermijnende criminaliteit. Dit doen we door bijvoorbeeld vergunningen te weigeren of in te trekken of door controles uit te voeren samen met de politie. Bij het aantreffen van ondermijnende criminaliteit kan de burgemeester panden sluiten en kunnen boetes worden opgelegd.

Om ondermijning succesvol aan te pakken hebben we ook de hulp van inwoners hard nodig. Een melding van u kan nét dat laatste puzzelstukje zijn om een crimineel aan te pakken. Zo zorgen wij er samen voor dat criminelen geen gebruik maken van kwetsbare personen of situaties. Samen houden we onze gemeente veilig.

Ziet u een verdachte situatie? Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Bijvoorbeeld:

  • een winkel waar nooit klanten komen
  • afgeplakte ramen en/of een vreemde geur en/of drugsafval
  • een huurder die grote bedragen alleen contant wil betalen
  • een bedrijventerrein waar alleen activiteit is buiten kantooruren
  • panden die zeer snel worden doorverkocht
  • woningen of bedrijven waar heel veel personen voor een korte duur langskomen

Meld uw vermoedens bij de politie (0900 – 88 44) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800 – 70 00 of meldmisdaadanoniem.nl). Bij Meld Misdaad Anoniem blijft u altijd volledig anoniem. Hier zorgen de medewerkers van Meld Misdaad Anoniem voor, ook als u per ongeluk uw naam noemt of aangeeft dat u de buurman bent van de locatie waar u een melding over doet.