Subsidie voor activiteiten en evenementen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de Subsidieregeling voor activiteiten en evenementen van vrijwilligersorganisaties (voorheen: subsidieregeling Stimuleringsfonds) om:

  • evenementen te stimuleren, die bijdragen aan de versterking van de sociale samenhang in de gemeente;
  • incidentele en structurele activiteiten te stimuleren voor de volgende doelgroepen: jeugd tot en met 23 jaar, kwetsbare inwoners en inwoners met een beperking.

Subsidie kan worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties met rechtspersoonlijkheid, die lokaal actief zijn en activiteiten/evenementen organiseren voor inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

Voor een financiële bijdrage uit de subsidieregeling gelden verschillende voorwaarden, zoals:

  • de activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers;
  • minimaal 50% van de kosten wordt gedekt door cofinanciering of eigen inkomsten;
  • de activiteiten moeten gericht zijn op inwoners van Pijnacker-Nootdorp;
  • de subsidie moet noodzakelijk zijn om de activiteiten te kunnen verrichten.

De volledige beschrijving van de algemene voorwaarden en toetsingscriteria vindt u rechts op deze pagina.

Aanvragen voor structurele activiteiten in 2021: indienen voor 1 april 2020

Vrijwilligersorganisaties kunnen tot 1 april 2020 een subsidieaanvraag indienen voor structurele activiteiten in 2021.

Incidentele activiteiten zijn eenmalig of sporadisch en gericht op minimaal één van de doelgroepen:

  • jeugd tot en met 23 jaar
  • kwetsbare inwoners
  • inwoners met een beperking

Een evenement is een tijdelijke gebeurtenis die verplaatsbaar en publiek toegankelijk is en waarbij muziek, kunst, cultuur, sport of een combinatie daarvan centraal staat.

Een subsidieaanvraag voor incidentele activiteiten en evenementen moet minimaal acht weken van tevoren worden ingediend.