Monumenten, subsidie restauratie

Op basis van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2023 kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten een aanvraag indienen voor restauratie van gemeentelijke monumenten.

Deze aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden zoals deze staan beschreven in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2023. Belangrijk is:

  • De kosten zijn ten minste € 1.000,- en maximaal € 10.000,-.
  • Alle aanvragen om subsidie worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Voor 2024 is nog € 2.039,00 beschikbaar. U kunt de subsidie aanvragen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Hiervoor heeft u DigiD of eHerkenning nodig.