Zie ook

Kinderopvang, tegemoetkoming bij sociaal-medische indicatie (SMI)

Heeft u een sociaal-medische indicatie voor kinderopvang van het Centrum voor Jeugd en Gezin? Dan kunt u een bijdrage in de kinderopvangkosten bij ons aanvragen.

  • Ouders met een chronische ziekte of een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking.
  • Kinderen die als gevolg van de thuissituatie een ontwikkelingsachterstand oplopen (of dreigen op te lopen) en voor wie kinderopvang een tijdelijke oplossing kan zijn.
  • Alleen voor inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

  De SMI regeling biedt u als ouders een financiële tegemoetkoming. Hiermee krijgt u een tijdelijke oplossing voor de goedkoopste adequate vorm van kinderopvang. Dit geeft u de gelegenheid om te zoeken naar een structurele oplossing voor de gezinssituatie.

  De gemeente vraagt advies bij een onafhankelijke deskundige om te zien of er sprake is van een sociaal-medische reden. Dit is niet de huisarts.

  U krijgt geen SMI als u gebruik kunt maken van onder andere:

  • Een voorziening op grond van andere wetgeving, zoals peuterspeelzaal.
  • Medisch kinderdagverblijf.
  • Andere adequate opvangvoorziening.

  Let op: u heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als u gebruik maakt van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen. De hoogte van de tegemoetkoming SMI is gelijk aan de kinderopvangtoeslagtabel van het rijk. Als de uurprijs van de kinderopvang hoger ligt dan de maximaal door het Rijk vastgestelde uurprijs, zal deze laatste worden gehanteerd.

Met uw DigiD kunt u de vergoeding online aanvragen.

Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier neemt de gemeente een beslissing op de aanvraag. Stuurt u geen bewijsstukken mee? Dan vraagt de gemeente een advies aan bij een onafhankelijk adviseur. In dit geval neemt de gemeente een besluit op de aanvraag na ontvangst van het advies. De gemeente brengt u schriftelijk op de hoogte over het besluit.

Vervolgens vragen we u om binnen twee weken de volgende documenten aan ons te overhandigen:

 • Een kopie van uw offerte of overeenkomst kinderopvang met LRK nummer.
 • Uw gezamenlijk bruto inkomen. Dit kunt u uitrekenen via de proefberekening kinderopvang voor het toetsingsinkomen van de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.
 • Een verklaring van werkdagen –en tijden + arbeidscontract van de partner. De opvangmomenten moeten gerelateerd zijn aan de werkmomenten van uw partner.
 • Bij het volgen van therapie: de locatie, duur, dag(en) en uren waarop de therapie plaatsvindt
 • Een kopie van een bankpas of afschrift.
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van u en uw partner.

Heeft u de bovengenoemde stukken tijdig aangeleverd bij de gemeente? Dan ontvangt u een beschikking waarin de hoogte van de vergoeding en de betaalwijze zijn opgenomen. In deze beschikking staat ook vermeld wat uw verplichtingen zijn.