Kinderopvang, tegemoetkoming bij sociaal-medische indicatie (SMI)

Heeft u problemen in het dagelijks leven door een ziekte of beperking op lichamelijk, zintuigelijk, verstandelijk of psychisch vlak? En is opvang van uw kinderen hierdoor noodzakelijk? Dan heeft u in enkele gevallen recht op een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit de gemeente die kinderopvang van uw kinderen toch mogelijk maakt. Dit heet een sociaal-medische indicatie (SMI).

 • Ouders uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp met een chronische ziekte of een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking;
 • Kinderen uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp die als gevolg van de thuissituatie een ontwikkelingsachterstand oplopen (of dreigen op te lopen) en voor wie kinderopvang een tijdelijke oplossing kan zijn.

De SMI-regeling biedt u als ouder(s) een financiële(gedeeltelijke) vergoeding voor het betalen van de kinderopvang. Door deze tijdelijke oplossing kunt u zoeken naar een structurele oplossing voor uw situatie.

De gemeente kan een advies aanvragen bij een onafhankelijke deskundige om te zien of er sprake is van een sociaal-medisch probleem. Dit is niet uw eigen huisarts, maar een onafhankelijk medisch adviseur.

U krijgt geen vergoeding als:

 • u hulp vanuit andere wetgeving, zoals de wet Kinderopvang & Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen of de Jeugdwet krijgt;
 • u kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgt;
 • uw kind naar een medisch kinderdagverblijf gaat;
 • u een andere passende (opvang)voorziening gebruikt;
 • u zorgverlof heeft.

Let op: u heeft alleen recht op een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de kinderopvang als u gebruik maakt van een kinderopvangorganisatie die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

De hoogte van de (gedeeltelijke) vergoeding is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen en wordt op dezelfde wijze vastgesteld als de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Dit geldt ook voor de maximum uurprijs die u vergoed krijgt.

Met uw DigiD kunt u de vergoeding online aanvragen bij de gemeente. 

Na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier en documenten die daar bij horen, nemen wij uw aanvraag in behandeling. Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen wij u om binnen twee weken de ontbrekende documenten alsnog aan ons te overhandigen.

U stuurt met uw aanvraag mee:

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) van u en (indien aanwezig) uw partner.
 • Een kopie van een bankpas of afschrift van uw betaalrekening.
 • Sociaal-medische redenen waarom gebruik van kinderopvang nodig is;
 • Verklaring van uw behandelaar (niet uw huisarts);
 • Bij het volgen van therapie graag de dag(en), uren, locatie en duur waarop de therapie plaatsvind/gaat plaatsvinden
 • Opvangmogelijkheden in niet-professionele zin (eigen netwerk, eigen kracht initiatieven, zorgverlof etc.) en schriftelijk bewijs van hiervan.
 • Als u een partner heeft: een verklaring van werkdagen –en tijden + arbeidscontract van de partner. De opvangmomenten moeten gelijk zijn aan de werkmomenten van uw partner.
 • Recente salarisstrook en/of uitkeringsspecificatie van u en (indien aanwezig) uw partner.
 • Inkomensverklaring (IB60) van u en (indien aanwezig) uw partner. Deze is kosteloos verkrijgbaar bij de belastingdienst.
 • Hoelang denkt u kinderopvang nodig te hebben?
 • Op welke wijze is de opvang tot nu toe geregeld?
 • Voor welke kinderen is opvang noodzakelijk?

Indien aanwezig:

 • Een kopie van uw offerte of overeenkomst kinderopvang, met LRK nummer.

Heeft u de bovengenoemde documenten opgestuurd naar de gemeente? Dan neemt de gemeente een beslissing op uw aanvraag. Soms nodigen we u ook uit voor een gesprek. We kunnen ook een advies vragen aan een onafhankelijk adviseur.

De gemeente laat u altijd eerst weten welke beslissing is genomen. Hierna ontvangt u een beschikking waarin de hoogte, looptijd en betaalwijze van de vergoeding worden beschreven. In deze beschikking leest u ook wat uw verplichtingen zijn.