Hondenbelasting

Op 22 december 2022 heeft de raad de verordening Hondenbelasting per 1 januari 2023 ingetrokken. Dit betekent dat vanaf belastingjaar 2023 geen Hondenbelasting meer zal worden opgelegd.

Voor de jaren 2021 en 2022 kunnen in 2023 nog wel aanslagen Hondenbelasting worden opgelegd.

 • Voor een eerste hond: € 0 per jaar
 • Voor een tweede hond: € 0 per jaar
 • Voor iedere hond boven het aantal van twee: € 0 per jaar
 • Voor een kennel: € 0 per jaar

Wilt u uw hond aanmelden of afmelden? Bijvoorbeeld omdat u een nieuwe hond hebt, of omdat uw hond is overleden? Meld uw hond dan binnen 14 dagen aan of af via de Digitale Belastingbalie of via het formulier hondenbelasting. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

 • Bij afmelding in verband met overlijden heeft u een nota van de dierenarts of van de crematie nodig.
 • Bij afmelding in andere gevallen heeft u een afstandsverklaring nodig.
 • Wilt u een kenneltarief aanvragen, dan heeft u een kopie van inschrijving nodig van de Raad van beheer op Kynologisch gebied in Nederland.

De hondenbelasting verhoogt de inkomsten van de gemeente. De hondenbelasting valt toe aan de algemene middelen. De gemeente heeft ook een hondenbeleid.

Als u houder bent van een hond, moet u hondenbelasting betalen. Met andere woorden, mensen die daadwerkelijk eigenaar zijn van een hond of deze langdurig in bezit hebben, betalen belasting aan de gemeente.

U regelt eerst online de aangifte hondenbelasting via de Digitale Belastingbalie of via het online Formulier Hondenbelasting. Hiervoor heeft u DigiD nodig. De aangifte doet u binnen 14 dagen nadat u houder bent geworden van de hond. Daarna ontvangt u in loop van het jaar de aanslag.

Nadat u hiervan aangifte heeft gedaan, wordt de aanslag inderdaad verminderd voor het aantal hele maanden van het jaar dat u geen houder meer bent.

De belasting wordt niet geheven voor honden:
 • die worden of zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind persoon worden gehouden
 • die worden of zijn opgeleid tot het dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een gehandicapt persoon worden gehouden
 • die worden of zijn opgeleid tot het dienen als hulphond of therapiehulphond en in hoofdzaak als zodanig worden gehouden
 • die verblijven in een hondenasiel
 • die uitsluitend voor verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren
 • die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Ook dit kan heel gemakkelijk online via de Digitale belastingbalie. Lukt het digitaal niet dan kunt u een schriftelijk bezwaar indienen. Deze kunt u sturen naar: Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker