Spring naar content
Terug naar het overzicht

Wijzigingsplan Delftsestraatweg 9 ter inzage

Het college stelde op 14 juli 2020 het wijzigingsplan Delftsestraatweg 9 vast. Dit vastgestelde wijzigingsplan is vanaf 30 juli 2020 zes weken digitaal ter inzage. Dit plan is een wijziging van het bestemmingsplan ‘Duurzame Glastuinbouwgebieden’ en is bedoeld de bestemming van de woning aan de Delftstestraatweg 9 in Pijnacker om te zetten van een agrarische dienstwoning in een reguliere woonbestemming.

Digitale versie ter inzage vanaf 30 juli

Tegen het vaststellingsbesluit kan binnen deze termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De digitale versie vindt u vanaf donderdag 30 juli op www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmaking vindt u op www.overheid.nl.