Terug naar het overzicht

We gaan steeds beter afval scheiden!

Op een paar plekken na is het Nieuwe Inzamelen helemaal ingevoerd in onze gemeente. Daarmee is het nieuwe afval scheiden steeds gewoner geworden. En dat is te zien. We scheiden meer afval en er is minder restafval per inwoner. Wel zijn er nog verbeterpunten vooral bij PMD. We kunnen dus nog meer scheiden. 

Zie ook: Wat mag er mee met PMD?

3x zoveel PMD ingezameld aan huis

Als we de resultaten van de eerste zeven maanden van 2021 vergelijken met een jaar eerder, laat dit zien dat we goed bezig zijn, maar dat er verbetering mogelijk is. We zamelen nu meer dan 3-keer zoveel PMD aan huis in per inwoner. 

Haal je de cijfers erbij, dan zamelden we de eerste zeven maanden van vorig jaar 2 kilo PMD per inwoner in en nu 7 kilo PMD per inwoner aan huis. Ook is er zo’n 10% minder fijn restafval ingezameld. Per inwoner zamelen we in deze periode 107 kilo restafval in. Dat gaat de goede kant op!  

Kwaliteit PMD verbeterpunt

Helaas is er ook sprake van meer PMD afkeur. PMD is op sommige plekken vervuild met restafval.  Bijvoorbeeld plastic dat geen verpakking is of piepschuim. Een afgekeurde partij PMD wordt als restafval verbrand, waardoor ook goede PMD in de verbrandingsoven verdwijnt. Concreet is er 3 kilo per inwoner meer PMD-afkeur. Dat is jammer. Hoe minder restafval we bij het PMD stoppen, hoe meer PMD kan worden hergebruikt. 

Meer over afvalscheiding

Nu het Nieuwe Inzamelen overal is ingevoerd moet het afval scheiden voor iedereen meer routine worden. Nog niet elke wijk is al even lang bezig. Samen met Avalex gaan we meer aandacht besteden aan communicatie over afvalscheiding. Dit doen we zo specifiek mogelijk.