Terug naar het overzicht

Waterketensamenwerking regio Delfland verlengd

Bestuurders van twaalf gemeenten, twee drinkwaterbedrijven en het hoogheemraadschap van Delfland spraken deze week af hun samenwerking voort te zetten tot en met 2027. De samenwerking moet helpen om het gebruik van water ook in de toekomst betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam houden.

Samenwerking

De weg van oppervlaktewater tot drinkwater tot schoongemaakt afvalwater wordt de waterketen genoemd. Drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen werken hieraan in het belang van de volksgezondheid, welzijn en de welvaart. Samen willen de 15 organisaties ervoor zorgen dat hier ook in de toekomst op kan worden gerekend.

Klimaatverandering

Daarvoor is het nodig dat er informatie en kennis wordt uitgewisseld, dat de keten duurzaam is voorbereid op klimaatverandering en op goed gekwalificeerd personeel kan rekenen. De toename van het aantal woningen in het gebied maakt dit alleen maar belangrijker en uitdagender. Er liggen vooral kansen in bewust watergebruik, zoals hergebruik water in bedrijven en in huis, het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en het terugdringen van CO2-uitstoot energiebesparing en -opwekking.

Tot en met 2027

De nu ondertekende overeenkomst is het vervolg op de samenwerkingsovereenkomst uit 2013, toen het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) van start ging. Met de betrokkenheid van de drinkwaterbedrijven en de bredere duurzaamheidsambities gaat het netwerk nu verder onder de naam Netwerk Waterketen Delfland, in elk geval tot en met 2027.

Deelnemers

Deelnemers in het netwerk zijn de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Westland en Zoetermeer, Hoogheemraadschap van Delfland, Evides Waterbedrijf en Dunea.