Terug naar het overzicht

Wat gaf u ons mee via het Panorama Pijnacker-Nootdorp?

Vanaf 1 oktober tot 23 november 2020 kon iedereen meedenken over de toekomst van de gemeente via het online Panorama Pijnacker-Nootdorp. We zijn blij dat zoveel mensen dat hebben gedaan. Alle input nemen we mee bij het maken van een ontwerp voor de Omgevingsvisie, waarin we in grote lijnen het toekomstbeeld van de gemeente schetsen. Wilt u de opbrengst van het online panorama bekijken? Kijk dan pagina Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp 2025.

Het online panorama is bezocht door ruim 3.800 inwoners, belanghebbenden en andere geïnteresseerden. Dat is een respons van 18% uitgaande van het aantal huishoudens in de gemeente. Ruim een derde van deze bezoekers heeft vragen beantwoord. Naast alle reacties op het Panorama Pijnacker-Nootdorp heeft de gemeente ook negen online themagesprekken gehouden met ruim 100 belanghebbenden van verschillende organisaties en verenigingen. Ook is het panorama behandeld in vier klassen van het Stanislascollege.

Wat is er opgehaald?

Via de vragen in het panorama en de online gesprekken hebben we informatie opgehaald over negen thema’s. Voor deze negen thema’s had de gemeenteraad al ambities aangegeven. Uit de reacties blijkt dat de meeste van deze ambities worden bevestigd. Zo is er weinig discussie over het belang van de groene buitengebieden, de (sociaal) veilige en gezonde leefomgeving en bereikbaarheid van Pijnacker-Nootdorp. Met name over de toekomst van de glastuinbouw zijn de meningen minder eenduidig. Aandachtspunt is het belang van de samenhang tussen de verschillen bouwstenen.

Hoe gaan we nu verder?

Met de reacties uit de samenleving en alle verzamelde informatie stellen we een eerste concept van de Omgevingsvisie op. Dit heet een ontwerp Omgevingsvisie. Hierin schetsen we ons gezamenlijke beeld van Pijnacker-Nootdorp in 2050 en de koers die we willen volgen om daar te komen. Het ontwerp van de Omgevingsvisie komt in mei dit jaar in de gemeenteraad. Nadat de raad heeft ingestemd, kunt u als inwoner, ondernemer, vereniging of maatschappelijke organisatie deze Omgevingsvisie bekijken en hierop reageren. Via een nieuw panorama met een toekomstbeeld van 2050 zullen we u vragen of de visie herkenbaar, uitnodigend en compleet is.