Terug naar het overzicht

Warmtenet aanbod Klapwijk

Afgelopen periode heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp samen met publiek warmtebedrijf HVC en bewonersbelangenvereniging Warm Klapwijk een intensief traject doorlopen om de aansluiting op het warmtenet voor woningeigenaren concreet te maken. Er ligt nu een voorstel klaar.

Het aanbod

Aansluiten op het warmtenet kost inwoners na aftrek van subsidie €1999,- plus de vaste kosten voor de werkzaamheden aan de woning. Die zijn in ieder geval tussen de €3500,- en €4000,- en zijn afhankelijk van het aantal radiatoren. Daarnaast wordt per woning gekeken welke aanpassingen er verder nog nodig zijn zoals overstappen naar elektrisch koken. Woningen in Klapwijk verschillen namelijk van elkaar. Tijdens een persoonlijk keukentafelgesprek worden de aanvullende werkzaamheden en kosten per woning bepaald en besproken. Inwoners kunnen ervoor kiezen om alle werkzaamheden uit te laten voeren en ontzorgd te worden of de variabele werkzaamheden zelf of bij hun eigen partij uit te zetten. De gemeenteraad gaf op 20 april jl. akkoord op dit voorstel en is blij met de uitwerking.

Aansluiting op een collectief warmtenet is een goede oplossing voor inwoners in Klapwijk om gasloos te wonen. We kunnen door subsidie vanuit het Programma Aardgasvrij Wijken (PAW) een uniek aanbod doen.” – aldus wethouder Frank van Kuppeveld.

Bewonersinformatie

Inwoners ontvangen in de brievenbus een informatiekrant met meer informatie over het warmtenet en het aanbod. Daarnaast worden inwoners uitgenodigd voor een fysieke bijeenkomst op 8,9 of 10 mei of online op 11 mei. Inwoners woonachtig in warmtenetfase A kunnen zich vervolgens als eerste inschrijven voor een keukentafelgesprek. Zij hebben dan tot oktober om te besluiten of zij willen overstappen op het warmtenet. Als 50 procent van de eerste fase meedoet wordt het warmtenet in die fase aangelegd. Op basis van het resultaat in warmtenet fase A worden vervolgstappen bepaald.

Warmtefonds

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden voor een warmtenet aansluiting. Het eenvoudigste is gebruik maken van eigen geld. Het is ook mogelijk om een Energiebespaarlening af te sluiten bij het Nationaal Warmtefonds. Dit fonds biedt mogelijkheden voor lage inkomens, waarbij onder voorwaarden renteloos geleend kan worden. Het fonds heeft geen winstoogmerk.

Waarom een warmtenet?

Heel Nederland moet in 2050 van het aardgas af zijn. Op termijn wordt er ook in de gemeente Pijnacker-Nootdorp geen aardgas meer geleverd en is een ander warmtesysteem in huis nodig. Om dit voor Klapwijk mogelijk te maken heeft het Rijk een bijdrage van ruim €7,5 miljoen gegeven. Voor Klapwijk komt uit diverse onderzoeken naar voren dat een warmtenet, op basis van aardwarmte de oplossing is met de laagste kosten.