Terug naar het overzicht

Vlielandseweg op 16 juli weer open

Vrijdagmiddag 16 juli gaat de hele Vlielandseweg weer open voor verkeer. De reconstructiewerkzaamheden zijn dan afgerond en daarom zal wethouder Frank van Kuppeveld de weg symbolisch openen.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Vlielandseweg is gecombineerd met het onderhoud aan de riolering en het asfalt. Het ontwerp is opgesteld door adviesbureau Mobycon en de gemeente, in samenspraak met een klankbordgroep van bewoners/ondernemers van de Vlielandseweg en Bedrijvenpark De Boezem.

Op de Vlielandseweg geldt een adviessnelheid van 30 km/uur en er zijn maatregelen getroffen om de snelheid terug te brengen. Het fietspad is verbreed en (grotendeels) voorzien van rood asfalt. Door de toepassing van geluid reducerend asfalt en het afsluiten van de Boezemweg voor vrachtverkeer is de hinder voor bewoners verminderd.

Op 1 juni was de Vlielandseweg vanaf de Oostlaan tot en met de kruising Boezemweg al open voor autoverkeer en fietsers in beide richtingen. De Boezemweg is definitief afgesloten voor vrachtverkeer, bussen en tractoren. Bedrijventerrein De Boezem is voor vrachtverkeer, bussen en tractoren te bereiken via de Zijdeweg.

Meer informatie staat op de projectpagina vlielandseweg.