Terug naar het overzicht

Veiligheidsregio: "Houd je aan de coronarichtlijnen"

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het aantal mensen dat in de veiligheidsregio Haaglanden is besmet met het coronavirus volgt de landelijke trend en vertoont een lichte stijging. De voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden, Jan van Zanen, roept daarom op de richtlijnen van het RIVM te blijven opvolgen: “Een groot deel van de besmettingen vindt plaats in de privésfeer: feestjes, verjaardagen en andere bijeenkomsten, zoals het komende Offerfeest. We realiseren ons dat we veel van mensen vragen, maar het blijft belangrijk om te allen tijde aan de maatregelen te voldoen om een tweede golf van het coronavirus te voorkomen.”

Houd 1,5 meter afstand, was vaak je handen, blijf bij klachten thuis en laat je testen. Is het druk, bijvoorbeeld op het strand of in een winkelstraat, kom op een later moment terug.

Jan van Zanen

Verantwoordelijkheid ondernemers

De voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden doet ook een beroep op ondernemers. Het is belangrijk dat bezoekers in en rond hun onderneming de 1,5 meter afstand kunnen houden, zeker in dit dichtbevolkte gebied. 

In sommige restaurants en cafés staan tafeltjes wat dichter bij elkaar dan voorheen en in een aantal winkels wordt het drukker. Het is belangrijk dat ondernemers in de regio hun verantwoordelijkheid nemen. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat er geen extra maatregelen nodig zijn.

Jan van Zanen

Geen mondkapjesverplichting, wel maatregelen op maat

Gisteren is in het Veiligheidsberaad – het overleg van de voorzitters van de veiligheidsregio’s – afgesproken dat er ruimte komt voor maatregelen op maat. Afzonderlijke regio’s kunnen maatregelen nemen om het gedrag van mensen te beïnvloeden. In de regio Haaglanden worden komende weken extra publiekscampagnes ontwikkeld, wordt onverminderd ingezet op crowdmanagement in drukke gebieden en wordt overlegd met studentenorganisaties over de start van het nieuwe studiejaar. Zij hebben al eerder de programma’s van hun introductieperiodes drastisch aangepast. Ook zullen gemeentelijke handhavers ondernemers en inwoners aanspreken op het naleven van de regels. Op dit moment is een aanvullende verplichting tot het dragen van niet-medische mondkapjes in de regio Haaglanden niet aan de orde.

Regionaal Beleidsteam

Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het coronavirus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. De voorzitter neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeesters van de overige acht gemeenten binnen de veiligheidsregio Haaglanden (zie: vrh.nl), alsmede de leiding van de hulpdiensten (GHOR/GGD, Politie, Brandweer) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Tezamen vormen zij Regionaal Beleidsteam (RBT).