Terug naar het overzicht

Vastgestelde beeldkwaliteitsparagraaf Ruimte-voor Ruimte ontwikkelingen 2023

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend dat het ontwerp van de beeldkwaliteitsparagraaf Ruimte-voor-ruimte-ontwikkelingen 2023 vanaf 1 februari 2024 zes weken ter inzage ligt.

De beeldkwaliteitsparagraaf voorziet beeldkwaliteitseisen voor de acht locaties die zijn opgenomen in het bestemmingsplan Verzamelplan ruimte-voor-ruimte-ontwikkelingen 2023, dat op 23 november 2023 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Digitaal te raadplegen

De paragraaf is digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage. De volledige officiële bekendmakingstekst vindt u op www.overheid.nl.