Terug naar het overzicht

Vacature afdelingshoofd Wijkzaken

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp ligt er mooi bij, al zeggen we het zelf. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Al het groen, water, riolering, wegen en ook de veiligheid van onze inwoners, vragen voortdurend om aandacht. Wij zoeken een afdelingshoofd Wijkzaken voor 36 uur/week, die vier teams gaat aansturen, die samen zorgen voor het ontwerp, de inrichting, veiligheid en het beheer van de buitenruimte van de gemeente.

Wat ga je doen 

Als afdelingshoofd Wijkzaken geef je leiding aan de teamleiders van drie teams: Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR), het Servicebedrijf en Veiligheid & Handhaving. Daarnaast geef je direct leiding aan de medewerkers van het stafbureau. De afdeling Wijkzaken bestaat in totaal uit ongeveer 90 medewerkers. 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het personeelsbeleid op de afdeling. Door de grote diversiteit aan taken binnen de clusters, en de vele raakvlakken tussen deze clusters, kun je rekenen op een flinke management uitdaging.
 • Je stimuleert samenwerking tussen de verschillende teams en zoekt de samenwerking op met je collega afdelingshoofden en de directie. Samen zorgen jullie dat de organisatie– en afdelingsdoelen worden gerealiseerd.
 • Je geeft op een verbindende, motiverende en coachende wijze leiding en gaat aan de slag met het professionaliseren van de afdeling.
 • Je zorgt dat de afdeling op transparante en inzichtelijke manier de financiële verantwoording aflegt. Dit doe je o.a. door tijdig en correcte gegevens aan te leveren voor de P&C-cyclus.
 • Je zorgt dat werkprocessen binnen de afdeling goed zijn ingericht.
 • Je treedt namens de directie op als opdrachtgever van de projecten die door de afdeling worden uitgevoerd. Dit kunnen verschillende projecten zijn zoals de reconstructies of herstructureringen van woonwijken. 
 • Je krijgt te maken met complexe maatschappelijke(vraagstukken) en kunt hierbij goed het afbreukrisico inschatten van de verschillende oplossingen. Je creëert draagvlak voor het de beste oplossing. 
 • Je participeert in management- en staf overleggen met directie en portefeuillehouder(s).
 • Je vertegenwoordigt de gemeente bij in- en externe overleggen, hebt oog voor de politiek bestuurlijke belangen en draagt het gemeentelijk beleid uit.
 • Je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Wat neem je mee?

Jij bent een afdelingshoofd dat verbindt, makkelijk schakelt tussen onderwerpen, gemotiveerd de samenwerking met de verschillende clusters opzoekt en oplossingsgericht is. Je hebt een overtuigende en resultaatgerichte houding en draagt dit over op de mensen om je heen. 

Verder halen we met jou graag de volgende kennis, eigenschappen en ervaring in huis:

 • Je bent in het bezit van een afgeronde WO-opleiding.
 • Je hebt ongeveer 5 jaar ervaring opgedaan in een leidinggevende functie.
 • Je hebt kennis van en affiniteit met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van het beheer van de openbare ruimte, openbare veiligheid en Milieu, duurzaamheid en diervriendelijkheid. 
 • Je hebt een inspirerende en motiverende stijl van leidinggeven en weet welke managementstijlen je wanneer inzet.
 • Je bent op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving en snapt dat maatschappelijke opgaven zoals het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte en de energietransitie, vragen om samenwerking, verandervermogen en initiatief. 

Over het team

Als afdelingshoofd Wijkzaken geef je leiding aan de afdeling Wijkzaken. Deze afdeling bestaat uit vier teams: Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR), het Servicebedrijf, team Veiligheid & Handhaving en het stafbureau.

 • Het team IBOR zorgt o.a. voor het beheer van de openbare ruimte, ondergrondse infrastructuur en (weg)reconstructies.
 • Het team ‘Servicebedrijf’ bestaat uit de gemeentelijke buitendienst en de accommodatie beheerders.
 • Het team ‘Veiligheid & Handhaving’ bewaakt de regels voor bedrijven en inwoners op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening, veiligheid en openbare orde. Ook verzorgt dit team de advisering over milieu (o.a. bodemkwaliteit, geluid en luchtkwaliteit en externe veiligheid) rondom ruimtelijke procedures en de gebiedsontwikkeling. 
 • Tot slot het Stafbureau. Dit team houdt zich bezig met verkeer, vastgoed, de wijkmanagers, afvalbeleid en -inzameling en de administratieve ondersteuning van de afdeling. De afdeling bestaat in totaal uit 90 medewerkers. 

Over de gemeente

De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwonertal toe van 55.000 naar 65.000. Als gemeente staan wij midden in de samenleving en we zetten ons dagelijks in voor de belangen en het welzijn van onze inwoners. Onze gemeente heeft een prettige ligging midden in het groen, midden in de Randstad, tussen Zoetermeer, Rotterdam, Delft en Den Haag. 

De gemeente staat bekend om haar aantrekkelijke woningbouwprojecten en uitstekende woonkwaliteiten, zoals de vriendelijke sfeer, veiligheid, een rijk verenigingsleven, goede sportaccommodaties en overige voorzieningen. Alles dichtbij huis, met de grote steden binnen handbereik.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, korte lijnen, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. 

Wat bieden wij je?

 • Een salaris van maximaal €6.994,- bruto (schaal 14 van de gemeentelijke salaristabel). Daar bovenop ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% van je brutosalaris.
 • Een volledige vergoeding van de reiskosten via het OV.
 • Een Persoonlijk Gezondheidsbudget en thuiswerkvergoeding.
 • Een pensioen bij ABP waarbij de werkgever het grootste deel van de premie betaalt.
 • Voldoende mogelijkheden om je zowel op professioneel vlak als persoonlijk vlak te ontwikkelen.

We bieden je in eerste instantie een jaarcontract. Wanneer het van beide kanten bevalt wordt dit na een jaar omgezet in een vast dienstverband.

Interesse?

Spreekt de functie je aan en herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Dan ontvangen wij graag je CV en je motivatie voor deze functie.

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Joyce Wijnands via 06-50075158 of per email via j.wijnands@pijnacker-nootdorp.nl