Terug naar het overzicht

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 3 juli 2020

Op vrijdag 24 april jl. kon de Lintjesregen niet doorgaan vanwege het coronavirus. Burgemeester Francisca Ravestein heeft op die dag alle mensen telefonisch op de hoogte gesteld dat zij voorgedragen waren voor een Koninklijke Onderscheiding en dat de aanvraag is gehonoreerd. Verrast en ongelooflijk waren de reacties van de gedecoreerden.

De Lintjesregen wordt op een later moment gehouden, een moment waarop er weer bijeenkomsten mogen worden georganiseerd. In heel Nederland zal dit op dezelfde dag zijn.

De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft bepaald dat dit vrijdag 3 juli is.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis heeft burgemeester Francisca Ravestein de gedecoreerden hun versierselen overhandigd. Vanwege de 1,5 meter afstand was het niet mogelijk voor de burgemeester om de versierselen zelf op te spelden.

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2020
Foto: Cok van den Berg Fotografie

Aan zes inwoners zijn de versierselen overhandigd behorend bij Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit zijn uit Nootdorp mw. W.J.F. Bubbert en mw. J.M.W. van Hagen-Uphus; uit Pijnacker mw. C.A. Slob-de Bruin, dhr. J.A. van den Berg en dhr. J.P. Mensink; uit Delfgauw dhr. R.S. Hofman. Dhr. H.J. van der Waal uit Nootdorp heeft de versierselen ontvangen behorend bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau.