Terug naar het overzicht

Terinzagelegging gedoogbeschikking belemmeringenwet Privaatrecht

De burgemeester van Pijnacker-Nootdorp verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 23 december 2022, kenmerk RWS-2022/37355 met ingang van 19 januari 2023 voor een periode van veertien dagen ter inzage ligt op het gemeentekantoor van Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1, 2641 EZ in Pijnacker.

Stedin Netbeheer B.V.

De gedoogbeschikking is op verzoek van Stedin Netbeheer B.V. genomen ten behoeve van de instandhouding van 4 middenspanningskabels en 5 laagspanningskabels aan de Spui in Delfgauw.

Afspraak maken

De stukken kunt u inzien na een afspraak met de heer W.S. Dekker. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 015. De beschikking kan ook digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.

gemeentehuis in Pijnacker