Terug naar het overzicht

Stemmen per brief voor 70+

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze verkiezingen ook per brief stemmen.

Wanneer ontvangt u wat?

Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempas kunt u stemmen in het stemlokaal, iemand machtigen om uw stem uit te brengen, of per brief stemmen. Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. 

Uiterlijk 12 maart op de post doen

Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt, door uw briefstem uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post te doen of uw briefstem in te leveren een van de volgende afgi­ftepunten:

  • SWOP, gebouw de Schakelaar, Mr. Dr. Van den Helmlaan 11 in Pijnacker
  • CulturA, Dorpsstraat 7 in Nootdorp
  • Wooncentrum Emerald, Laan der Zeven Linden 175 in Delfgauw
  • Receptie gemeentehuis, Oranjeplein 1 in Pijnacker

Openingtijden inleverpunten

Deze inleverpunten zijn open op werkdagen, van woensdag 10 maart tot woensdag 17 maart, van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op woensdag 17 maart tot 21.00 uur.

Meer informatie

Kijk voor de laatste informatie over stemmen en stemlocaties op www.pijnacker-nootdorp.nl/verkiezingen.

stemmen 70+