Terug naar het overzicht

Stemmen met kiezerspas of bij volmacht

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland en het bestuur van het Waterschap Hoogheemraadschap Delfland op woensdag 15 maart mogen kiezers hun stem uitbrengen.

Dit kan in een willekeurig stembureau in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale staten verkiezingen en in een willekeurig stembureau binnen het gebied van het waterschap Hoogheemraadschap Delfland voor de Verkiezingen van het waterschap.

Kiezerspas aanvragen

Het handigst is om in uw eigen gemeente te stemmen, maar als u echt niet in uw gemeente kunt stemmen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. De kiezerspas moet u schriftelijk aanvragen voor vrijdag 10 maart 17.00 uur. Of mondeling op uiterlijk 14 maart voor 12.00 uur.

Machtigen

Kunt u zelf niet stemmen, dan mag u ook iemand machtigen om voor u te stemmen. Dat kan met een onderhandse machtiging via de stempas óf via een schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen voor 10 maart 17.00 uur.

Lees meer over de aanstaande verkiezingen op de Verkiezingenpagina.

Verkiezingen