Terug naar het overzicht

Start eerste deel Nieuwe Inzamelen vanaf november

Pijnacker-Nootdorp wil meer afval scheiden, daarom gaan we over op het Nieuwe Inzamelen. Zo houden we minder restafval over en dat is wel zo duurzaam. Vanaf half november gaat een deel van de gemeente van start met het Nieuwe Inzamelen. Voor een ander deel van de gemeente zijn we nog in overleg over de locaties voor afvalcontainers.

We kunnen van start in de wijken De Venen in Nootdorp, Tolhek, Keijzershof, Koningshof en Centrum-Dorp in Pijnacker. Hier zijn (bijna) alle locaties voor de ondergrondse restafvalcontainers vastgesteld. Avalex is vanaf 1 oktober bezig met het plaatsen van containers op deze plekken. Bij die locaties die nog niet zijn vastgesteld komen tijdelijke afvalcontainers.

De Venen en Tolhek

In De Venen en Tolhek werd afval tot nu toe ingezameld met ondergrondse containers. Ook met het Nieuwe Inzamelen blijven we gescheiden afval inzamelen met ondergrondse containers. Wel verandert de verdeling van soort afval per container, zodat verspreid door de wijk containers staan voor papier, GFT, PMD en restafval. In november worden de ondergrondse containers in deze wijken aangepast.

Keijzershof, Koningshof en Centrum-Dorp Pijnacker

In deze wijken wordt afval ingezameld met kliko’s aan huis. Vanaf oktober plaatst Avalex hier ondergrondse containers. In de loop van november zijn alle containers geplaatst. Vanaf dan stelt Avalex alle containers open en kunnen inwoners hun restafval hier kwijt.
Avalex gaat dan alle grijze kliko’s ‘omdekselen’ tot PMD-kliko. Inwoners kunnen dan hun PMD-afval aan huis inzamelen. Avalex informeert inwoners hier vooraf uitgebreid over.

Nog niet alle locaties afvalcontainers bekend

Over een aantal locaties gaan we nog in gesprek met bewoners. Het gaat om locaties in de wijken: Oud Delfgauw, Achter het Raadhuis en Vrouwtjeslant, ’s-Gravenhout,  Koningshof, Keijzershof en Pijnacker-Noord. Hierover nemen we pas als laatste een besluit. Begin 2021 hopen we dit af te ronden.

Lees meer op de pagina over Het Nieuwe Inzamelen.