Terug naar het overzicht

Start aanleg nieuwe sportvelden

In 2019 heeft de raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp een omvangrijk investeringsplan vastgesteld. Het doel van dit investeringsplan is om onze buitensportaccommodaties naar een hoger plan te tillen.

In 2019 hebben we in dit kader al de eerste slagen gemaakt. Zo is op het sportpark Centrum in Nootdorp een natuurgrasveld vervangen door een 3e kunstgrasveld voor voetbalvereniging RKDEO. En is er op Sportpark de Groene Wijdte een nieuw natuurgras voetbalveld aangelegd. In de week van 20 juli vervolgen we onze werkzaamheden. Dan starten we met de aanleg en vervanging van diverse sportvelden.

Welke werkzaamheden gaan we deze zomer uitvoeren?
Op de sportparken in Nootdorp vervangen we 3 oude kunstgrasvelden door nieuwe kunstgrasvelden. Bij RKDEO vervangen we twee kunstgrasmatten en bij SV Nootdorp één.

De werkzaamheden bestaan uit het afvoeren van de oude en het weer aanbrengen van nieuwe kunstgrasmatten. Ook verrichten we (herstel)werkzaamheden aan hekwerken en plaatsen we nieuwe doelen. En tot slot nemen we maatregelen om verspreiding van rubber te voorkomen. In de nieuwe kunstgrasmatten worden geen SBR korrels (oude vermalen autobanden) meer toegepast maar TPE korrels.

Tijdelijke afsluiting Jan Janssen fietspad

Op het sportpark in het centrum van Nootdorp is de beschikbare ruimte voor de tijdelijke opslag van materialen beperkt. Daarom wordt het Jan Janssen fietspad vanaf 20 juli tijdelijk afgesloten. De afsluiting is met borden aangegeven. Ook maken we gebruik van het parkeerterrein achter de oude brandweerkazerne aan de Koningin Julianalaan.

Op sportpark de Groene Wijdte in Pijnacker leggen we een 4e zogenaamd zandingestrooid hockeyveld aan. Daarnaast wordt het huidige hoofd grasvoetbalveld 180 graden gedraaid en vervangen door een kunstgrasveld. Ook in dit nieuwe kunstgrasveld worden TPE korrels gebruikt.

Slopen en herbouw tribune

Door het draaien van het hoofdveld kan de bestaande tribune niet blijven staan. In overleg met de Tribune Stichting is besloten de tribune te slopen. De voetbalvereniging DSVP is van plan om een nieuwe tribune te bouwen. Vanwege de Coronacrisis is dit plan tijdelijk stilgezet.

Led verlichting

Naast bovengenoemde aanpassingen geldt dat we de komende jaren alle sportvelden voorzien van nieuwe duurzame LED verlichting. Het ombouwen van de verlichting combineren we met de aanleg- en renovatiewerkzaamheden.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

We starten in de week van 20 juli. Naar verwachting worden de werkzaamheden in de 2e helft van september afgerond.  

Meer weten?

Vragen? Of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente via tel. 14 015 of stuur een mail naar info@pijnacker-nootdorp.nl