Terug naar het overzicht

Slimme waterberging nieuwbouwwijk Tuindershof

Voor de nieuwe woonwijk Tuindershof in Pijnacker-Nootdorp hebben de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland een toekomstgericht, slim systeem bedacht voor het water in de wijk: een waterberging die bij hevige regen extra water kan opvangen en droogte beter kan bestrijden door regenwater vast te houden. 

Watervriendelijke wijk voorkomt overlast

Met dit slimme systeem kunnen we straks wateroverlast voorkomen. Dit is steeds belangrijker, omdat het klimaat verandert. Hevige regenbuien, zoals die van vorige week, laten zien dat de omgeving mee moet groeien met de steeds groter wordende weersextremen om overlast te voorkomen. De gemeente en Delfland zoeken daarom naar manieren om de leefomgeving groen en watervriendelijk in te richten en regenwater langer vast te houden. 

Slimme waterberging

Tijdens het ontwerpen van de nieuwe waterstructuur in Tuindershof, ontstond ruimte om de waterplas van de wijk te laten meegroeien met de weersomstandigheden. Een deel van de Meander, de kronkelende waterpartij dwars door de wijk, geeft de mogelijkheid om te variëren met waterpeilen en kan zo extra water opslaan bij piekbuien, als een soort badkuip. Door een slim systeem van afsluitingen en hoge oevers kan de berging ruim 1.000 m3 meer regenwater opslaan dan normaal het geval zou zijn. Het water stijgt bij een hevige regenbui alleen in de Meander zonder dat het ergens tot overlast leidt. 

In waterberging de Meander worden de natuurlijke oevers op verschillende niveaus uitgevoerd dat delen onder water kunnen lopen bij piekbuien. Met de vlonderpaden blijft het gebied toegankelijk bij hoog water.

De Meander vormt het hart van de dorpse wijk, waar een variatie van woningen komt, zowel in koop als sociale huur. Er wordt gewoond aan het water, in het midden ligt een avontuurlijk speeleiland en langs de kronkelende waterpartij meandert een vlonderpad over de ecologische oever. Het is zo ingericht dat het af en toe onder water kan staan met beplanting zoals elzen, berken en wilgen die het fijn vinden om langs de waterkant te staan. Zo verrijkt het water ook de woonbeleving in Tuindershof.

Samen sturen en evalueren

Het project maakt onderdeel uit van de water- en klimaatambities in het programma Water en Klimaat dat gemeente en Hoogheemraadschap samen hebben opgesteld. Voor dit project tekenen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en het Hoogheemraadschap Delfland een samenwerkingsovereenkomst waarin ze in een proefperiode samen evalueren op welke manier de berging het beste kan worden gebruikt bij het voorkomen van wateroverlast en droogte in de wijk.

Wethouder Ilona Jense en hoogheemraad Manita Koop houden een bord vast met daarop het ontwerp van slimme waterberging Meander in Tuindershof Pijnacker
wethouder Ilona Jense en hoogheemraad Manita Koop

De berging treedt volgend jaar in werking zodra eerste fase van de wijk gereed is. De planning daarvoor ligt nu op halverwege 2022. De totale wijk van ongeveer 640 woningen zal begin 2024 klaar zijn.

Meer informatie

Meer over Tuindershof vindt u op www.tuindershof.nl

Kijk op www.klimaatkrachtig.nl wat u zelf kunnen doen om wateroverlast en droogte aan te pakken in de buurt.