Terug naar het overzicht

Riolering in mandelige gebieden overdragen aan gemeente

In Pijnacker-Nootdorp zijn 75 mandelige gebieden. De eigenaren van woningen in gebieden met mandelig eigendom hebben vanaf 1 januari 2024 de mogelijkheid het eigendom van de ondergrondse vuilwaterriolering en hemelwaterafvoer in het mandelig gebied gezamenlijk over te dragen. Hiermee draagt u de verantwoordelijkheid en de kosten van het beheer en onderhoud van de riolering in dit gebied over aan de gemeente. Dit kan tegen éénmalige notariskosten.

Aanvraag vanaf 1 januari 2024 indienen

De aanvraag kunt u, gezamenlijk met alle andere mede-eigenaren van het mandelige gebied, indienen vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028. Vóór die tijd kunt u alvast alle informatie lezen op www.pijnacker-nootdorp.nl/mandelige-riolering. Daar kunt u ook de aanvraag indienen.