Terug naar het overzicht

Reconstructie kade en fietspad Hazepad

Het Hoogheemraadschap van Delfland begint binnenkort met het versterken van de kade (waterkering) van het Hazepad.

Bovenop de huidige kade ligt het fietspad Hazepad. Daarvoor is de gemeente onderhoudsplichtig. Het fietspad werd intensief gebruikt voor zowel recreatief als woon-werk verkeer. De gemeente vindt het fietspad belangrijk en wil het graag behouden.

Nieuwe plek voor fietspad

Om problemen in de toekomst te voorkomen, krijgt het fietspad een nieuwe plek. Niet meer bovenop de kade, maar op een zogenoemde steunberm. Door dit ontwerp wordt de kade breder. Daarnaast kan het Hoogheemraadschap in de toekomst de kade dan, los van het fietspad, onderhouden. Naar verwachting kan de aanleg van het fietspad beginnen in het eerste kwartaal van 2022.

Veiligheid

Delfland, Staatsbosbeheer en de gemeente trekken samen op bij de reconstructie van de kade. Tijdens de werkzaamheden blijft het Hazepad dicht voor fietsers, wandelaars en ruiters. Er zijn omleidingsroutes voor zowel fietsverkeer als wandelaars. De brug richting de Dobbeplas wordt afgesloten. Hulpdiensten zijn op de hoogte van de omleidingen zodat bij noodgevallen de woningen en bedrijven goed bereikbaar zijn. Meer informatie staat op www.hhdelfland.nl/hazepad

Omleiding Hazepad