Terug naar het overzicht

Positief resultaat leefbaarheidsonderzoek 2023

Met de leefbaarheid zit het behoorlijk goed in Pijnacker-Nootdorp. Net als twee jaar geleden geven inwoners van Pijnacker-Nootdorp hun woonomgeving gemiddeld een 8. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor.

Dit voorjaar kregen ruim 6.500 inwoners van 24 wijken een vragenlijst over de leefbaarheid in hun wijk. Er zijn zo’n 2.400 vragenlijsten ingevuld, een mooie respons van 37%.

Onderzoeksresultaten in het kort

 • Fysieke woonomgeving
  Inwoners zijn over het algemeen tevreden met hun woonomgeving. Er is gekeken naar 5 aspecten: de kwaliteit van woningen (7,9), woonomgeving (7,1), groenvoorzieningen (7), speelvoorzieningen (6,9) en algemene voorzieningen (6,9). De beoordeling is vergelijkbaar met twee jaar geleden, alleen het oordeel van de kwaliteit van woningen is iets hoger.
 • Sociale woonomgeving
  Ook deze scores zijn vergelijkbaar met eerdere jaren. Inwoners beoordelen de betrokkenheid van buurbewoners gemiddeld met een 6,7. De omgang met verschillende inkomensgroepen en culturele groepen krijgt een 7 en een 7,2.
 • Veiligheid
  Inwoners van Pijnacker-Nootdorp voelen zich nog steeds veilig. Het veiligheidsgevoel krijgt gemiddeld een 7,8. Overlast van criminaliteit (7) en overlast van anderen (7,1)  is nog steeds ruim voldoende.
 • Overlast
  Inwoners ervaren de meeste overlast van verkeer en vervuiling. Hoewel de overlast door vervuiling minder groot is dan twee jaar geleden. Deze onderwerpen krijgen de laagste cijfers toebedeeld met een 6,3 voor verkeer en een 6,7 voor vervuiling. Er is in de gemeente erg weinig overlast van activiteiten (8,5).

Scores op wijkniveau

 • De leefbaarheid wordt het meest gewaardeerd in Achter het Raadhuis met een 8,4. De wijken ’s Gravenhout, Ackerswoude en Oude Leede/Zuidpolder geven hun wijk een 8,3.
 • De wijken Nootdorp Centrum/West, De Venen Centrum en Keijzershof Erven hebben de minst hoge waarderingscijfers. Ook op de verschillende thema’s scoren deze wijken lager. Toch geven bewoners deze wijken een totaalcijfer van een 7,5 en 7,6 voor de leefbaarheid.

Verwerken resultaten

De resultaten worden gebruikt in het gemeentelijk beleid en bij werkzaamheden van de gemeente. Denk hierbij aan het beleid over veiligheid, verkeer, jeugd, speelruimte, maar ook gebiedsgerichte projecten, het beheer van de woonomgeving en de wijkgerichte aanpak.

Kijk voor het volledige rapport op de pagina leefbaarheidsmonitor.

Telefoon met op het scherm de vragenlijst Leefbaarheid in Pijnacker-Nootdorp 2023