Terug naar het overzicht

Positief resultaat leefbaarheidsonderzoek 2021

Met de leefbaarheid zit het over het algemeen wel goed. De inwoners van Pijnacker-Nootdorp geven hun woonomgeving gemiddeld een 8. Dit blijkt uit de tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor die in het voorjaar 2021 is uitgevoerd.

Vier thema’s

Ruim 6.100 mensen hebben een vragenlijst gekregen over de leefbaarheid in hun wijk. De leefbaarheid wordt in dit onderzoek bepaald door vier thema’s: de fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, de criminaliteit en veiligheid en ongenoegens zoals overlast van verkeer, zwerfvuil en hondenpoep. Er zijn ruim 2.300 vragenlijsten ingevuld, een respons van 38%.

Wat valt het meest op als we dit onderzoek vergelijken met voorgaande jaren?

  • We waarderen onze leefomgeving meer dan ooit. Het gemiddelde totaaloordeel voor de wijken in Pijnacker-Nootdorp is gestegen tot een niet eerder bereikte 8.
  • De waardering voor zowel de fysieke als de sociale woonomgeving is dit jaar hoger dan alle voorgaande metingen.
  • De overlast die we ervaren van verkeer en vervuiling is in de afgelopen jaren gelijk gebleven.
  • Inwoners voelen zich steeds veiliger. Na lichte stijgingen in voorgaande jaren zijn de veiligheidscijfers ook nu weer gestegen.

Scores op wijkniveau

In vergelijking met 2019 wordt de leefbaarheid in de meeste wijken beter gewaardeerd. Vooral in de wijken Pijnacker Centrum/Dorp, Klapwijk, Keijzershof Erven, Nootdorp Centrum/West, Vrouwtjeslant/Nieuweveen, Achter het Raadhuis en Oud Delfgauw zien we een stijging van de scores op een groot aantal aspecten.

Over het algemeen wordt de woon- en leefomgeving het hoogst gewaardeerd in ’s-Gravenhout, Achter het Raadhuis, Vrouwtjeslant/Nieuweveen en Koningshof. Bewoners van De Venen Centrum, Pijnacker Oost, Keijzershof Erven, Buitengebied Nootdorp en Nootdorp Centrum/West waarderen hun wijk iets minder, maar geven nog altijd een ruime voldoende aan de totale waardering van hun wijk.

Verwerken resultaten

De resultaten worden gebruikt in het gemeentelijk beleid en bij werkzaamheden van de gemeente. Denk hierbij aan het beleid over veiligheid, verkeer, jeugd, speelruimte, maar ook gebiedsgerichte projecten, het beheer van de woonomgeving en de wijkgerichte aanpak.

Volledige rapport

Het volledige rapport vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/leefbaarheidsonderzoek

leefbaarheidsonderzoek