Terug naar het overzicht

Platform Jobport voor ondernemers in Tozo

Onder de noemer ‘Pijnacker-Nootdorp werkt door’ wil de gemeente Pijnacker-Nootdorp ondernemers in de Tozo weer snel op weg helpen. Deze ondernemers kunnen daarom kosteloos gebruik maken van de Jobport App, een vacature- en loopbaanportaal.

Inmiddels hebben ruim 500 ondernemers uit Pijnacker-Nootdorp een beroep gedaan op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Onder de noemer ‘Pijnacker-Nootdorp werkt door’, wil de gemeente Pijnacker-Nootdorp deze ondernemers weer snel op weg helpen. Hanneke van de Gevel, wethouder Sociaal Domein, zegt hierover:

Veel bedrijven hebben het zwaar, sommige sectoren liggen zelfs volledig stil en werkt valt weg. Voor de zelfstandig ondernemers die thuis komen te zitten, geldt dat het daardoor niet eenvoudig is om weer aan werk te komen. Voor veel zelfstandig ondernemers is de Tozo een meer dan welkome ondersteuning in deze crisistijd. Tegelijkertijd staan ondernemers voor de uitdaging om opnieuw een inkomen te genereren. Bij deze uitdaging kunnen wij als gemeente ondersteunen.

Jobport App

Als één van de eerste gemeenten in Nederland biedt Pijnacker-Nootdorp alle zelfstandigen, die aanspraak maken op de Tozo, de mogelijkheid om kosteloos gebruik te maken van de Jobport app. Van de Gevel: 

Waar de ene ondernemer hoopt snel nieuwe opdrachten te krijgen, kijkt de ander naar een (tijdelijk) alternatief in loondienst. Een combinatie van beide is natuurlijk ook denkbaar. Jobport, een vacature- en loopbaanportaal, kan daarin een belangrijke rol spelen. De ondernemer kan via een app een profiel samenstellen op basis van kennis, ervaring en bedrijfsmatige activiteit. Op basis van dit profiel wordt er gekoppeld aan passende opdrachten, maar ook werk in loondienst. Deze mogelijkheid is uiteraard vrijblijvend. Daarnaast kunnen ondernemers zich melden voor (online) coaching.

We hopen dat ondernemers dankzij Jobport weer snel perspectief hebben op een inkomen. Ondernemers die zich voor Tozo hebben aangemeld hebben persoonlijk bericht gehad en een uitnodiging om zich aan te melden voor Jobport. Bij vragen kunnen ze terecht bij Marco Peper via m.peper@pijnacker-nootdorp.nl.