Terug naar het overzicht

Pijnacker-Nootdorp krijgt meer laadpalen

De komende jaren neemt het elektrisch rijden sterk toe. Daar wil de gemeente op voorbereid zijn. We werken daarom toe naar een netwerk van mogelijk 700 openbare laadplaatsen voor elektrische auto’s op openbare parkeerplaatsen.

Aanbesteding in 2021

Op dit moment heeft de gemeente voor het plaatsen en exploiteren van openbare laadpalen een concessieovereenkomst met het bedrijf Engie. Deze overeenkomst loopt in 2021 af. Daarom doen wij mee met de gemeente Rotterdam aan een aanbesteding van een nieuwe concessie bij één bedrijf. Dit bedrijf wordt de concessiehouder.

Vergoeding die gemeente krijgt

Inmiddels maakten zo’n 30 gemeenten uit Zuid-Holland en Zeeland dezelfde keuze. De gemeente ontvangt een zogeheten concessievergoeding voor nieuw geplaatste laadpalen. De keuze voor de concessiehouder is mede afhankelijk van de geboden concessievergoeding die de gemeenten krijgen.

Geen prijsverhoging

Dit mag vergeleken met de huidige laadprijs geen prijsverhogend effect hebben. De concessiehouder heeft het alleenrecht voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte. Bewoners en werknemers kunnen in de gemeente onder bepaalde voorwaarden een nieuwe openbare laadpaal aanvragen.

200 nieuwe locaties

De concessiehouder mag dan nieuwe laadpalen plaatsen op door de gemeente vastgestelde locaties. Voor de periode 2021 tot en met 2025 legt de gemeente ongeveer 200 nieuwe locaties vast in een verkeersbesluit.

Laadpaal aanvragen

Het is de bedoeling dat de nieuwe concessie voor elektrische laadpalen ingaat op 1 juli 2021. De concessie duurt tot juli 2024. Daarna vindt weer een nieuwe aanbestedingsprocedure plaats. Het aanvragen van laadpalen verandert niet. Hiervoor blijft het aanvraagloket www.laadpaalnodig.nl beschikbaar.

man bij laadpaal