Terug naar het overzicht

Op stoom met het Nieuwe Inzamelen

Deze maanden gebeurt er veel rondom het Nieuwe Inzamelen. Veel wijken zijn al over op het nieuwe systeem en we starten nu met locaties waarover we in dialoog gaan met bewoners en de laatste maatwerklocaties. De planning is dat het Nieuwe Inzamelen halverwege dit jaar in de hele gemeente is ingevoerd.

Wat is er al gebeurd?

Afgelopen jaar zijn de wijken Koningshof, Keijzershof, Tolhek, Pijnacker-Centrum Dorp en De Venen over gegaan op de nieuwe manier van afval inzamelen. De wijken Emerald en Klapwijk gingen al eerder over op dit systeem. Dit jaar zijn de wijken Nootdorp Centrum-West en Pijnacker-Noord hieraan toegevoegd. De laatste PMD-containers worden nu uitgezet in het buitengebied.

Waar zijn we nu mee bezig?

Ackerswoude, Nieuweveen en ’s Gravenhout-Hof

Binnenkort starten werkzaamheden in de wijken Ackerswoude, Nieuweveen en ’s Gravenhout-Hof. In Ackerswoude wordt de grijze kliko aan huis vervangen door een kliko voor PMD en plaatsen we ondergrondse containers voor restafval. Inwoners van Nieuweveen en ’s-Gravenhout-Hof blijven hun afval inzamelen via ondergrondse containers. De afvalsoorten per container worden herverdeeld, waarbij er ook containers voor PMD bij komen.

Achter het Raadhuis/Vrouwtjeslant, Delfgauw en enkele restlocaties

In een aantal wijken moeten er nog locaties voor ondergrondse containers vastgesteld worden. Het gaat om locaties in de wijken: Achter het Raadhuis/Vrouwtjeslant, Oud Delfgauw (het gebied ten zuiden van de Delftsestraatweg) en De Venen Oost. We streven ernaar de locaties voor ondergrondse containers in deze wijken dit voorjaar vast te stellen en te realiseren. 

’s Gravenhout-Bos

In de wijk ’s Gravenhout-Bos lag een verzoek voor het inzamelen van alle afval met containers aan huis. De gemeente heeft nu een peiling gedaan naar de wens van bewoners. De antwoorden zijn inmiddels binnen en het resultaat hiervan maken we binnenkort bekend aan de bewoners.

Maatwerk bij appartementen

Bij verschillende appartementenlocaties kijkt Avalex de komende periode naar de meest passende oplossing voor het inzamelen van alle soorten afval in en bij het gebouw. De bewoners worden hierover apart geïnformeerd.  

omdekselen