Terug naar het overzicht

Ontwerpnota Parkeernormen 2021

De gemeenteraad stelde op donderdag 25 maart de ontwerpnota Parkeernormen 2021 vast. Deze nota ligt digitaal ter inzage van donderdag 15 april tot donderdag 27 mei. Tijdens deze periode kunt u zienswijzen indienen.

Het aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van een te ontwikkelen functie of gebied moet worden gerealiseerd wordt bepaald aan de hand van parkeernormen. Een parkeernorm geeft het aantal parkeerplaatsen aan. De ontwerpnota Parkeernormen 2021 is een technische actualisatie van de nota parkeernormen 2012. Het doel van de nota is te zorgen dat bij nieuwbouw, inbreiding, uitbreiding of functiewijzigingen van een gebouw of terrein voldoende parkeerruimte op eigen terrein aanwezig is voor de eigen parkeerbehoefte en daarmee parkeeroverlast in de openbare ruimte te voorkomen.

Kijk voor de nota en hoe u zienswijzen kunt indienen vanaf 15 april op de pagina Plannen ter inzage.