Terug naar het overzicht

Ontwerpbestemmingsplan Ypenburg-Nieuwe Veen 2020, rectificatie

Vanwege een fout in de dataset was vanaf 12 november tot en met 17 november 2020 niet de correcte versie van het ontwerpbestemmingsplan ‘Ypenburg Nieuwe Veen 2020’ te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Met ingang van woensdag 18 november was de correcte versie raadpleegbaar.

Termijn terinzagelegging verlengd

Om iedereen voldoende tijd te geven kennis te nemen van de correcte versie, wordt de termijn van de terinzagelegging verlengd. Vanaf donderdag 26 november 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken (tot 7 januari 2021) digitaal ter inzage.

Kijk vanaf 26 november op de pagina Plannen ter inzage.