Terug naar het overzicht

Ontwerpbestemmingplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Kerkweg Korteweg

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Kerkweg Korteweg vanaf 30 april 2021 zes weken digitaal ter inzage ligt. Het plan maakt de bouw van 8 eengezinswoningen aan de Kerkweg 42 en de bouw van 10 appartementen aan de Korteweg 1-3 in Pijnacker mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De volledige, officiële bekendmakingstekst vindt u op www.overheid.nl. Kijk voor meer informatie op de pagina Plannen ter inzage.

Ontwerp hogere grenswaarden

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt in verband met het ontwerpbestemmingsplan Kerkweg Korteweg bekend, dat zij van plan is hogere grenswaarden vast te stellen voor de toekomstige woningen aan de Korteweg. Het ontwerpbesluit hogere waarden ligt (gelijktijdig met het ontwerpwijzigingsplan) vanaf vrijdag 30 april 2021 digitaal zes weken ter inzage. De volledige, officiële bekendmakingstekst vindt u op www.overheid.nl. Kijk voor meer informatie en de stukken op de pagina Plannen ter inzage.

Fysiek inzien niet mogelijk

Het fysiek inzien van plannen op het gemeentehuis is op dit moment niet mogelijk. Wie de plannen niet digitaal wil of kan raadplegen, kan contact opnemen met het secretariaat van het team Ruimte van de afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer via telefoonnummer 14 015. In overleg kan dan een passende oplossing worden gevonden.

Kerkweg-Korteweg