Terug naar het overzicht

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden, behorend bij bestemmingsplan Verzamelplan ruimte voor ruimte ontwikkelingen 2023, ligt ter inzage.

Het college van Pijnacker-Nootdorp maakt bekend dat het voornemen is voor zes woningen in het ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor ruimte ontwikkelingen 2023 een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai vast te stellen. Het ontwerpbesluit hiervoor ligt vanaf vrijdag 19 mei 2023 zes weken ter inzage.

Digitaal ter inzage

De volledige, officiële bekendmakingstekst vindt u vanaf vrijdag 19 mei op www.overheid.nl en op de gemeentelijke website www.pijnacker-nootdorp.nl/plannen-ter-inzage.

persoon op passagiersstoel auto met laptop met geluidsgrafiek op schoot