Terug naar het overzicht

Ondersteuning aan zelfstandig ondernemers verlengd

Het kabinet heeft besloten om de periode waarover Tozo kan worden aangevraagd, te verlengen tot 1 oktober 2021 (Tozo 5). De voorwaarden voor het recht op uitkering wijzigen niet. Wel zal meer dan voorheen de nadruk liggen op het activerende karakter van de Tozo, zodat zelfstandigen meer toekomstperspectief krijgen.

Ondersteuning

De ondersteuning die de gemeente biedt, richt zich met name op het levensvatbaar houden of maken van de onderneming, scholing, de zoektocht naar een baan in loondienst, en de aanpak van schulden. In dat kader is besloten om in de Tozo een aanvullende informatieplicht voor ondernemers op te nemen. De gemeente gebruikt deze informatieplicht om een beter beeld te krijgen van de ondernemers die gebruik maken van de Tozo en van wie er eventueel nog extra ondersteuning nodig heeft.

Terugbetaling versoepeld

Ook de kaders voor terugbetaling van de lening bedrijfskapitaal zijn versoepeld. In de Tozo was geregeld dat zelfstandig ondernemers op 1 juli 2021 zouden starten met de terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal. Om bedrijven meer financiële ademruimte te geven is besloten om deze terugbetalingsdatum zes maanden uit te stellen tot 1 januari 2022. Ook zal over deze zes maanden geen verschuldigde rente worden opgebouwd.

Naar 60 maanden

Voor alle Tozo-leningen bedrijfskapitaal geldt dat de looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) met anderhalf jaar wordt verlengd, van 42 maanden naar 60 maanden. Op deze manier hebben zelfstandigen meer tijd om de opgebouwde schuld af te betalen.

TONK

Het kabinet heeft ook besloten om de TONK te verlengen tot en met het derde kwartaal van 2021. Het daardoor mogelijk om de TONK ook nog over de periode juli tot en met september 2021 aan te vragen. 

Meer informatie

Meer informatie over beide regelingen en het aanvragen vindt u op www.pijnacker-nootdorp.nl/tozo en op www.pijnacker-nootdorp.nl/tonk.